Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 5)

Pokojowe rządy Salomona

1
Salomon panował od Rzeki do kraju Filistynów i do granicy Egiptu nad
wszystkimi królestwami. Składały one daninę i były poddane Salomonowi przez
całe jego życie.
2
Codzienną dostawę żywności dla Salomona stanowiło:
trzydzieści kor najczystszej mąki i sześćdziesiąt kor zwykłej mąki,
3

dziesięć tucznych wołów i dziesięć wołów pastwiskowych oraz sto owiec oprócz
jeleni, gazeli, danieli i tucznego ptactwa.
4
Panował on też w całym
Zarzeczu od Tifsach do Gazy i nad wszystkimi królami Zarzecza, i miał pokój
ze wszystkich stron dokoła.
5
Dlatego też przez wszystkie dni Salomona Juda
i Izrael mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim
drzewem figowym, od Dan do Beer-Szeby.
6
Salomon miał też cztery tysiące
stajni dla koni do swoich powozów i dwanaście tysięcy wierzchowców.

7
Nadzorcy ci zaopatrywali króla Salomona i wszystkich zaproszonych do
stołu królewskiego; każdy w swoim miesiącu, tak iż niczego nie brakowało.
8

Również jęczmień i słomę dla koni [pociągowych] i rumaków sprowadzano na to
miejsce, które każdemu było wyznaczone.

Powszechny podziw dla mądrości Salomona

9
Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum
nieogarniony jak piasek na brzegu morza.
10
Toteż mądrość Salomona
przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan.
11
Górował
on mądrością nad wszystkimi ludźmi, nawet nad Etanem Ezrachitą i Hemanem,
jako też Kalkolem i Dardą, synami Machola. A imię jego stało się sławne
wśród wszystkich narodów okolicznych.
12
Wypowiedział bowiem trzy tysiące
przysłów, a pieśni jego było tysiąc pięć.
13
Rozprawiał też o drzewach: od
cedrów na Libanie aż do hizopu rosnącego na murze. Mówił także o zwierzętach
czworonożnych, o ptactwie, o tym, co pełza po ziemi, i o rybach.
14

Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci,
którzy dowiedzieli się o mądrości Salomona, aby przysłuchiwać się jego
mądrości.

BUDOWLE SALOMONA

Przygotowania do budowy świątyni

15
Hiram, król Tyru, posłał do Salomona swoje sługi, bo dowiedział się,
że namaszczono go na króla w miejsce jego ojca, a Hiram był stale w
przyjaźni z Dawidem.
16
Wtedy Salomon przesłał Hiramowi takie słowa:
17

“Wiesz, że Dawid, mój ojciec, nie mógł budować świątyni Imieniu Pana, Boga
swego, z powodu wojen, jakimi go dokoła otoczyli [wrogowie], dopóki Pan nie
położył ich pod jego stopy.
18
A teraz Pan, Bóg mój, obdarzył mnie zewsząd
pokojem. Nie ma przeciwnika ani też złego wydarzenia.
19
Wobec tego
zamierzam budować świątynię Imieniu Pana, Boga mego, stosownie do tego, co
Pan rzekł Dawidowi, memu ojcu: “Twój syn, którego ci dam jako następcę na
twoim tronie, on właśnie będzie budował świątynię dla mego Imienia”.
20

Teraz więc każ naścinać mi cedrów z Libanu. A moi słudzy niech będą razem z
twoimi sługami. Dam ci zapłatę dla twoich sług, jakiej tylko zażądasz, bo
wiesz, że nie mamy ludzi tak umiejących ciąć drzewa jak Sydończycy”.
21
Gdy
Hiram usłyszał słowa Salomona, ucieszył się bardzo i rzekł: “Niech będzie
dziś błogosławiony Pan, który Dawidowi dał mądrego syna, [by władał] tym
wielkim ludem”.
22
Następnie Hiram przesłał Salomonowi te słowa:
“Wysłuchałem tego, co mi przesłałeś. Ja spełnię wszystkie twoje życzenia co
do drzewa cedrowego i co do drzewa cyprysowego.
23
Słudzy moi sprowadzą je z
Libanu do morza, a ja zestawię je na morzu w tratwy i przeciągnę je na to
miejsce, które mi wskażesz. Tam każę je rozłączyć, a ty je weźmiesz i
spełnisz moje życzenie, aby mój dwór zaopatrzyć w żywność”.
24
Tak Hiram
dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, ile tylko ten
potrzebował.
25
Salomon zaś dawał Hiramowi na wyżywienie jego dworu
dwadzieścia tysięcy kor pszenicy i dwadzieścia tysięcy bat tłoczonej oliwy.
Co roku Salomon dawał to Hiramowi.
26
Pan bowiem obdarzył Salomona mądrością
tak, jak mu przyrzekł. Utrwaliła się zatem przyjaźń między Hiramem a
Salomonem, gdyż zawarli ze sobą przymierze.
27
Król Salomon powołał
robotników, pracujących przymusowo, z całego Izraela. Było takich robotników
trzydzieści tysięcy.
28
Wysyłał ich do Libanu co miesiąc po dziesięć tysięcy
na zmiany: miesiąc byli w Libanie, a dwa miesiące w domu. Przełożonym
robotników, pracujących przymusowo, był Adoniram.
29
Salomon miał też
siedemdziesiąt tysięcy tragarzy i osiemdziesiąt tysięcy rozłupujących skały.

30
Ponadto Salomon miał, prócz wyższych urzędników zarządzających pracami,
trzy tysiące trzystu nadzorujących lud wykonujący pracę.
31
Król polecił im,
aby kazali wyłamywać kamienie wielkie, wyborowe i ciosane na założenie
fundamentów budowli.
32
Murarze więc Salomona i murarze Hirama wraz z
Giblitami ciosali i przygotowywali drewno i kamienie na budowę świątyni.

Zostaw wpis