Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 7)

Inne budowle

1
Salomon zbudował też i sobie pałac. Trzynaście lat upłynęło, zanim
wykończył cały swój pałac.
2
Zbudował również “Dom Lasu Libanu”, sto łokci
długi, pięćdziesiąt łokci szeroki i trzydzieści łokci wysoki, na trzech
rzędach słupów cedrowych z ociosanymi belkami cedrowymi na tych słupach
3
i
nakryty też drzewem cedrowym ponad bocznymi pomieszczeniami, które były na
tych czterdziestu pięciu słupach, po piętnaście w każdym rzędzie.
4
Wnęki
okienne także były w trzy rzędy: okno nad oknem, o trzy kroki.
5
Wszystkie
otwory i okna były czworokątne: otwór od otworu o trzy kroki.
6
Uczynił też
sień ze słupami, długą na pięćdziesiąt łokci i na trzydzieści łokci szeroką.
Była ona przed nimi, a słupy były z okapem.
7
Ponadto urządził salę tronową,
w której sądził, salę sądową, obłożoną drzewem cedrowym od podłogi aż do
sufitu.
8
A jego pałac, w którym mieszkał, tak samo wykonany, był za domem z
salą na dziedzińcu. Wybudował też pałac, podobny do tej sali, dla córki
faraona, którą poślubił.
9
Wszystko to od wewnątrz i od zewnątrz, od
fundamentu do wsparcia pułapu, łącznie z wielkim dziedzińcem, było z kamieni
wyborowych, ciosanych według miary i rżniętych piłą.
10
Podmurówka była z
kamieni wyborowych, kamieni wielkich na dziesięć i osiem łokci.
11
A nad nią
kamienie wyborowe, według miary ciosane, i budulec cedrowy.
12
Również
wielki dziedziniec miał dokoła trzy rzędy kamieni ciosanych i rząd ciosanych
belek cedrowych, tak samo jak wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana oraz sień
Świątyni.

Odlewy z brązu dla świątyni

13
Król Salomon polecił sprowadzić z Tyru Hirama.
14
Był on synem wdowy
z pokolenia Neftalego. Ojciec zaś jego był brązownikiem, pochodzącym z Tyru.
Był on pełen mądrości, rozsądku i umiejętności w wykonywaniu wszelkich
wyrobów z brązu. Przybył więc do króla Salomona i wykonał zlecone przez
niego prace.

15
A zatem odlał dwie kolumny brązowe. Jedna kolumna miała osiemnaście
łokci wysokości, a dwanaście łokci obwodu, [tyleż] i druga kolumna.
16

Następnie wykonał dwie głowice na szczyty tych kolumn, ulane z brązu. Pięć
łokci wynosiła wysokość głowicy jednej i pięć łokci wysokość głowicy
drugiej.
17
Na głowicach, które były na szczycie kolumn, były sploty na
wzór sieci lub też misternie wykonane ogniwa roboty łańcuchowej: sploty na
jednej i na drugiej głowicy.
18
Wykonał też jabłka granatu: dwa rzędy
dokoła każdego splotu, aby okrywały te głowice umieszczone na szczycie. Tak
samo zrobił na drugiej głowicy.
19
Głowice, będące na szczycie tych kolumn w
sieni, miały kształt lilii wielkości czterech łokci.
20
Ponadto głowice na
obydwu kolumnach, zarówno ponad spojeniami na tle splotów, jak i blisko przy
nich miały dokoła dwieście jabłek granatu na jednej głowicy i tak samo na
drugiej głowicy.
21
Kolumny te postawił przy sieni głównej budowli. Kolumnie
postawionej po prawej stronie nadał imię Jakin, a kolumnie postawionej po
lewej stronie nadał imię Boaz.
22
A na wierzchu tych kolumn był kształt
lilii. Tak została wykończona robota tych kolumn.

23
Następnie sporządził odlew “morza” o średnicy dziesięciu łokci,
okrągłego, o wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu łokci.
24

Poniżej jego krawędzi opasywały je dokoła rozchylone kielichy kwiatowe. Na
trzydzieści łokci otaczały “morze” w krąg. W jego odlewie były razem odlane
dwa rzędy rozchylonych kielichów kwiatowych.
25
Stało ono na dwunastu
wołach. Trzy zwracały się ku północy, trzy na zachód, trzy na południe i
trzy na wschód. “Morze” to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich
zady [zwracały się] do wewnątrz.
26
Grubość jego była na [szerokość] dłoni,
a brzeg był wykonany jak brzeg kielicha kwiatu lilii. Jego pojemność
wynosiła dwa tysiące bat.

27
Zrobił ponadto dziesięć brązowych podstaw. Długość jednej podstawy
wynosiła cztery łokcie, szerokość też cztery łokcie, a wysokość trzy łokcie.

28
Podstawy te były zrobione tak: miały one ramy i pręty między ramami.
29

A na tych prętach między ramami – lwy, woły i cheruby. Poza tym na ramach,
zarówno nad, jak i pod lwami i wołami, zwisające girlandy.
30
Każda podstawa
miała cztery koła brązowe na brązowych osiach. Ponadto ich cztery nogi
miały ramiona pod kadzią. Ramiona te odlane były od drugiej strony girland.

31
Pośród ramion miała ona otwór na wysokości łokcia. Okrągły jej otwór był
na kształt podstawy <na półtora łokcia>. Dokoła jej otworu też były
płaskorzeźby. Jednakże jej pręty były nie okrągłe, ale czworokątne.
32

Cztery koła były pod prętami. Osie kół były [umocowane] przy podstawach.
Wysokość koła wynosiła półtora łokcia.
33
Koła były tak zrobione, jak robi
się koło do wozu, ale ich osie, dzwona, szprychy oraz piasty były wszystkie
odlewane.
34
Na czterech rogach każdej podstawy były cztery jej ramiona.
Ramiona z podstawą tworzyły całość.
35
Na wierzchu podstawy było dokoła na
pół łokcia wysokości zaokrąglenie. U wierzchu podstawy czopy i pręty
tworzyły z nią całość.
36
Na wszystkich blachach i prętach wyrył dokoła
cheruby, lwy i palmy <a w wolnej przestrzeni girlandy>.
37
W taki oto sposób
wykonał dziesięć brązowych podstaw: jednakowy odlew, jednakowy rozmiar i
jednakowy kształt wszystkich.
38
Zrobił też dziesięć kadzi brązowych. Jedna
kadź miała pojemność czterdziestu bat. Każda kadź miała cztery łokcie i
każda z nich była w jednej z dziesięciu podstaw.
39
Pięć podstaw umieścił
przy skrzydle świątyni po prawej i pięć przy skrzydle świątyni po lewej jej
stronie. “Morze” zaś umieścił na południowy wschód od prawego skrzydła
świątyni.
40
Hiram zrobił ponadto kadzie, łopatki i kropielnice.

Wykaz robót wykonanych przez brązownika

Tak Hiram skończył wykonywanie wszystkich prac, jakie miał do wykonania
dla króla Salomona w domu Pańskim:
41
dwie kolumny z owalnymi głowicami na
szczycie tych dwóch kolumn, następnie dwie siatki do pokrycia dwóch owalnych
głowic na szczycie tych kolumn;
42
dalej, czterysta jabłek granatu na obydwu
siatkach, po dwa rzędy jabłek granatu na każdej siatce;
43
następnie
dziesięć podstaw i tyleż kadzi na tych podstawach;
44
również jedno “morze”
z dwunastoma pod nim wołami,
45
a także kotły, łopatki i kropielnice.
Wszystkie sprzęty, które Hiram zrobił królowi Salomonowi do świątyni
Pańskiej, były z brązu polerowanego.
46
Odlewy te wykonywał w glinie nad
Jordanem, między Sukkot i Sartan.
47
<Potem Salomon ustawił wszystkie te
sprzęty>, bardzo liczne, tak iż wagi brązu nie można było obliczyć.

Złote sprzęty dla świątyni

48
Ponadto Salomon sporządził wszystkie sprzęty do świątyni Pana. A
mianowicie: złoty ołtarz, złoty stół na chleby pokładne,
49
pięć świeczników
ze szczerego złota przed sanktuarium po prawej i pięć po lewej stronie,
kwiaty, lampy, szczypce ze złota,
50
czarki, nożyce do oczyszczania lamp,
kropielnice, czasze i popielnice ze szczerego złota, a także złote zawiasy
przy drzwiach do wewnętrznej komnaty sanktuarium i przy drzwiach głównej
budowli.
51
Tak ukończono całą robotę, której król Salomon dokonał w
świątyni Pana. Salomon wniósł i umieścił w skarbcu świątyni Pańskiej święte
dary ofiarowane przez swego ojca, Dawida: srebro, złoto i sprzęty.

Zostaw wpis