Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 13)

Uroczyste wyprowadzenie arki z Kiriat-Jearim

1
Dawid naradzał się z tysiącznikami i setnikami i ze wszystkimi
zwierzchnikami,
2
potem rzekł do całego zgromadzenia Izraela: “Jeśli się to
wam podoba i jeśli będzie to po myśli Pana, Boga naszego, roześlijmy szybko
wieść do pozostałych braci naszych we wszystkich ziemiach Izraela, do
kapłanów i lewitów, którzy są z nimi w ich posiadłościach miejskich. Niechaj
się tu zgromadzą,
3
abyśmy sprowadzili do nas Arkę Boga naszego, bośmy się o
nią nie troszczyli w czasach Saula”.
4
I odpowiedziało całe zgromadzenie, że
tak należy uczynić, albowiem ta rzecz wydała się słuszną w oczach całego
ludu.
5
Zebrał więc Dawid cały lud Izraela od Szichoru egipskiego aż do
Wejścia do Chamat, aby sprowadzić Arkę Bożą z Kiriat-Jearim.
6
Potem Dawid
i cały Izrael udali się do Baali, ku Kiriat-Jearim, które jest w Judzie,
aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię: Pan spoczywający na
cherubach.
7
Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono z domu
Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili wóz.
8
Dawid zaś i cały Izrael tańczyli
z całej siły przed Bogiem, przy dźwiękach pieśni, cytr, harf, lutni, bębnów,
cymbałów i trąb.
9
Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę,
aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły.
10
Gniew Boży zapłonął
przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką Arki, i umarł tam przed
Bogiem.
11
A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę i
nazwał to miejsce Peres-Uzza, [tak jest] po dzień dzisiejszy.
12
I uląkł się
Dawid Boga w owym dniu, mówiąc: “Jak wprowadzę do siebie Arkę Bożą?”
13
I
nie skierował Dawid Arki do siebie, do Miasta Dawidowego, lecz sprowadził ją
do domu Obed-Edoma z Gat.
14
I Arka Boża pozostawała w domu Obed-Edoma przez
trzy miesiące. A Pan błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co miał.

Zostaw wpis