Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 14)

Świetność rządów Dawida

1
Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida, z drzewem cedrowym, murarzami i
cieślami, aby mu zbudowali pałac.
2
Wtedy Dawid poznał, że Pan potwierdził
go jako króla nad Izraelem i wysoko podniósł jego władzę ze względu na swój
lud – Izraela.
3
W Jerozolimie Dawid wziął sobie jeszcze żony i miał jeszcze
synów i córki.
4
Oto imiona dzieci, które miał w Jerozolimie: Szammua,
Szobab, Natan, Salomon,
5
Jibchar, Eliszua, Elpalet,
6
Nogah, Nefeg, Jafia,
7 Eliszama, Beeliada, Elifelet.

Dwukrotne zwycięstwo nad Filistynami

8
Filistyni usłyszawszy, że Dawid został namaszczony na króla nad całym
Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby go pochwycić. Dawid dowiedział się o tym i
wyszedł naprzeciw nich.
9
Filistyni przybyli, rozciągnęli się w dolinie
Refaim.
10
Wtedy Dawid radził się Boga, mówiąc: “Czy mam pójść na Filistynów
i czy dasz ich w moje ręce?” A Pan odrzekł mu: “Idź, i dam ich w twoje
ręce”.
11
Udali się oni do Baal-Perasim i tam ich Dawid pokonał. Wtedy rzekł
Dawid: “Tak rozbił Bóg moją ręką wrogów moich, jak rozbija woda [rwąca]“.
Dlatego nazwano to miejsce Baal-Perasim.
12
[Filistyni] pozostawili tam
swoje bożki, a Dawid rozkazał: “Niech będą spalone w ogniu!”
13
Lecz
Filistyni jeszcze raz rozciągnęli się w dolinie.
14
I znowu radził się Dawid
Boga, a Bóg mu powiedział: “Nie dokonuj natarcia idąc za nimi, lecz obejdź
ich od tyłu, a dokonasz na nich natarcia od strony drzew balsamowych.
15

Kiedy zaś usłyszysz odgłos kroków wśród wierzchołków drzew balsamowych,
wtedy ruszysz do walki, bo wtedy wyjdzie przed tobą Bóg, by rozbić wojsko
Filistynów”.
16
Dawid postąpił tak, jak mu Bóg polecił, i pokonał wojsko
Filistynów, od Gibeonu aż do Gezer.
17
Tak sława Dawida rozeszła się po
wszystkich krainach, a Bóg rzucił postrach przed nim na wszystkie narody.

Zostaw wpis