Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 25)

Śpiewacy

1
Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę [Bożą] tych spośród
synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i
cymbałów. A liczba pracowników w tej służbie była:
2
z synów Asafa: Zakkur,
Józef, Netaniasz i Asareela, synowie Asafa, zależni od Asafa, który
prorokował pod kierunkiem króla.
3
Z Jedutuna – synowie Jedutuna: Gedaliasz,
Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei, sześciu pod kierunkiem ich
ojca Jedutuna, który prorokował na cytrze na cześć i chwałę Pana.
4
Z Hemana
- synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot,
Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Malloti,
Hotir, Machazjot.
5
Ci wszyscy byli synami Hemana “Widzącego” królewskiego,
zgodnie z obietnicą wywyższenia go przed Boga. Bóg dał Hemanowi czternastu
synów i trzy córki.
6
Ci wszyscy byli pod kierownictwem swych ojców przy
śpiewie w świątyni Pańskiej, by służyć domowi Bożemu na cymbałach, cytrach i
harfach. Pod kierunkiem króla byli: Asaf, Jedutun i Heman.
7
A liczba ich
wraz ze wszystkimi braćmi uzdolnionymi i wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana,
była dwustu osiemdziesięciu ośmiu.
8
Na równi ciągnęli losy o rodzaj służby,
tak młodszy, jak starszy, nauczyciel zarówno jak i uczeń.
9
Pierwszy los
padł na Józefa, z [potomków] Asafa, drugi [był] Gedaliasz, on z braćmi i z
synami swymi, [razem] dwunastu.
10
Trzeci: Zakkur; synowie jego i bracia
jego – dwunastu.
11
Czwarty [padł] na Jisriego; synowie jego i bracia jego -
dwunastu.
12
Piąty: Netaniasz; synowie jego i bracia jego dwunastu.
13

Szósty: Bukkijasz; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
14
Siódmy:
Jesareela; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
15
Ósmy: Izajasz; synowie
jego i bracia jego – dwunastu.
16
Dziewiąty: Mattaniasz; synowie jego i
bracia jego – dwunastu.
17
Dziesiąty: Szimei; synowie jego i bracia jego -
dwunastu.
18
Jedenasty: Azareel; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
19

Dwunasty [padł] na Chaszabiasza; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
20

Trzynasty: Szubael; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
21
Czternasty:
Mattitiasz; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
22
Piętnasty [padł] na
Jeremota; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
23
Szesnasty [padł] na
Chananiasza; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
24
Siedemnasty [padł] na
Joszbekaszę; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
25
Osiemnasty [padł] na
Chananiego; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
26
Dziewiętnasty [padł]
na Mallotiego; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
27
Dwudziesty [padł]
na Eliatę; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
28
Dwudziesty pierwszy
[padł] na Hotira; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
29
Dwudziesty drugi
[padł] na Giddaltiego; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
30
Dwudziesty
trzeci [padł] na Machazjota; synowie jego i bracia jego – dwunastu.
31

Dwudziesty czwarty [padł] na Romamti-Ezera; synowie jego i bracia jego -
dwunastu.

Zostaw wpis