Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Machabejska (1 Mch 16)

1
Wyruszył więc Jan z Gezer i opowiedział swemu ojcu Szymonowi, czego
dokonał Kendebajos.
2
Szymon więc przywołał dwóch najstarszych swoich synów,
Judę i Jana, i powiedział do nich: “Ja, moi bracia i dom mojego ojca od
młodości aż do dnia dzisiejszego walczyliśmy z nieprzyjaciółmi Izraela i
wiele razy udało się naszymi rękami oswobodzić Izraela.
3
Teraz jestem już
stary. Wy zaś dzięki miłosierdziu [Bożemu] jesteście w odpowiednim wieku.
Stańcie na moim miejscu i na miejscu mojego brata. Wyjdźcie na wojnę w
obronie naszego narodu, a pomoc z Nieba niech będzie z wami!”
4
Potem
wybrał z kraju dwadzieścia tysięcy wojowników i jeźdźców, a oni wyruszyli
przeciwko Kendebajosowi i przenocowali w Modin.

5
Rano wstali i wyruszyli na równinę, a oto naprzeciwko nich ogromne
wojsko piesze, a także konnica. Pomiędzy nimi był potok.
6
Ze swoimi ludźmi
rozłożył się [Juda] obozem naprzeciwko nich. Zauważył wtedy, że lud obawia
się przeprawić przez potok. Przeprawił się więc pierwszy, a gdy jego
żołnierze zobaczyli go, przeprawili się także za nim.
7
Wtedy rozdzielił
swoich ludzi, a konnicę postawił w środku piechoty. Nieprzyjaciele zaś mieli
konnicę bardzo liczną.
8
Zagrano na trąbach i Kendebajos razem ze swoim
wojskiem został pokonany. Spomiędzy nich padło wielu zabitych, a ci, którzy
pozostali, schronili się do twierdzy.
9
Wtedy Juda, brat Jana, został także
ranny. Jan zaś ścigał ich tak długo, aż przybył do Kedron, który tamten
odbudował.
10
Inni pouciekali do wież, które były na polach Azotu. Spalił go
więc, a spomiędzy nich padło blisko dwa tysiące ludzi. Wtedy spokojnie
powrócił do Judei.

Śmierć Szymona

11
Wodzem na równinie Jerycha był mianowany Ptolemeusz, syn Abubosa,
który miał wiele srebra i złota,
12
był bowiem zięciem arcykapłana.
13

Wyniosło się jego serce i zamierzał zdobyć władzę nad krajem. Umyślił więc
podstępnie usunąć Szymona i jego synów.
14
Szymon objeżdżał miasta w kraju i
opatrywał ich potrzeby. Do Jerycha przybył także on sam i jego synowie,
Matatiasz i Juda, a było to w roku sto siedemdziesiątym siódmym, w
jedenastym miesiącu, to jest w miesiącu Szebat.
15
Syn Abubosa podstępnie
urządził dla nich przyjęcie w malutkiej twierdzy zwanej Dok, którą sam
wybudował. Przygotował dla nich wiele napojów i ukrył tam żołnierzy.
16
Gdy
Szymon i jego synowie byli już pijani, podniósł się Ptolemeusz, a jego
zwolennicy pochwycili za broń przeciw Szymonowi, wtargnęli tam, gdzie była
uczta, i zamordowali go razem z dwoma synami i kilkoma z jego drużyny.
17
W
ten sposób dokonał haniebnej zdrady i złem odpłacił za dobro.

18
Wtedy Ptolemeusz napisał o tym do króla i posłał z prośbą, aby
udzielił mu wojska do pomocy, a on odda mu ich kraj i miasta.
19
Innych
posłał znów do Gezer, aby zamordowali Jana. Do tysiączników także rozesłał
listy, żeby przyszli do niego, aby mógł im dać srebra i złota oraz inne
podarunki.
20
Jeszcze innych posłał, aby obsadzili Jerozolimę i górę
świątynną.
21
Ktoś jednak pierwej pobiegł do Gezer i doniósł Janowi, że
zginął jego ojciec i bracia oraz to, że: “Posłał, żeby zamordować także i
ciebie”.

22
Gdy usłyszał o tym, przeraził się bardzo. Pochwycił też tych ludzi,
którzy przyszli go zamordować, i zabił ich. Przekonał się bowiem, że oni
chcieli go zamordować.

23
Dalsze zaś dzieje Jana: jego walki i bohaterskie czyny, których
dokonał, odbudowa murów, którą prowadził, i całe jego postępowanie,
24
to
wszystko jest spisane w rocznikach jego arcykapłaństwa, od chwili, kiedy po
swoim ojcu został arcykapłanem.

Zostaw wpis