Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 1)

HELI I SAMUEL

Dziecię uproszone u Boga

1
Był pewien człowiek w Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima,
imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty.

2
Miał on dwie żony: jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna
miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała.
3
Corocznie człowiek ten udawał
się z miasta swego do Szilo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana
Zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas – kapłani Pana.

4
Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie,
wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary.
5
Również Annie
dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej
łono.
6
Jej współzawodniczka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z
tego powodu, że Pan zamknął jej łono.
7
I tak się działo przez wiele lat.
Ile razy szła do świątyni Pana, [tamta] dokuczała jej w ten sposób. Anna
więc płakała i nie jadła.
8
I rzekł do niej jej mąż, Elkana: “Anno, czemu
płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę
dla ciebie więcej niż dziesięciu synów?”
9
Gdy w Szilo skończono jeść i pić,
Anna wstała. A kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku
Pańskiego.
10
Ona zaś smutna na duszy zanosiła do Pana modlitwy i płakała
nieutulona.
11
Uczyniła również obietnicę, mówiąc: “Panie Zastępów! Jeżeli
łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy twojej i wspomnisz na mnie, i nie
zapomnisz służebnicy twojej, i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go
Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy”.

12
Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli przyglądał się
jej ustom.
13
Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca, poruszała wargami,
lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana.
14
Heli odezwał
się do niej: “Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina!”
15
Anna odrzekła:
“Nie, panie mój. Jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani
sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed Panem.
16
Nie uważaj swej służebnicy
za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały
czas”.
17
Heli odpowiedział: “Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni
prośbę, jaką do Niego zaniosłaś”.

18
Odpowiedziała: “Obyś darzył życzliwością twoją służebnicę!” I poszła
sobie ta kobieta: jadła i nie miała już twarzy tak [smutnej] jak przedtem.

19
Wstali o zaraniu i oddawszy pokłon Panu, wrócili i udali się do domu
swego w Rama. Elkana zbliżył się do swojej żony, Anny, a Pan wspomniał na
nią.
20
Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem
Samuel, ponieważ [powiedziała]: Uprosiłam go u Pana.

Ofiarowanie Samuela na służbę Bożą

21
Gdy ów mąż, Elkana, udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną
ofiarę i wypełnić ślub,
22
Anna nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi:
“Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby ukazał się
przed Panem i aby tam pozostał na zawsze”.

23
Odpowiedział jej Elkana, mąż jej: “Czyń, co ci się wydaje słuszne.
Pozostań, dopóki go nie odstawisz od piersi. Oby tylko Pan ziścił swe
słowo”. Pozostała więc kobieta w domu i karmiła syna swojego aż do
odstawienia go od piersi.

24
Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również
trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do
domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały.

25
Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego.
26
Powiedziała ona
wówczas: “Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która
stała tu przed tobą i modliła się do Pana.
27
O tego chłopca się modliłam, i
spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam.
28
Oto ja oddaję go Panu. Po
wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność Panu”. I
oddali tam pokłon Panu.

Zostaw wpis