Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 11)

Walka z Ammonitami wzmacnia Saula

1
Nadciągnął Nachasz Ammonita i oblegał miasto Jabesz w Gileadzie. Oznajmili
Nachaszowi wszyscy mieszkańcy Jabesz: “Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy
ci służyć”.
2
Odrzekł im Nachasz Ammonita: “Zawrę z wami przymierze pod
warunkiem, że każdemu z was wyłupię prawe oko: tak okryję hańbą całego
Izraela”.
3
Na to starsi z Jabesz dali taką odpowiedź: “Zostaw nam siedem
dni na rozesłanie posłów po całym kraju izraelskim. Jeśli nie znajdzie się
nikt, kto nam pomoże, poddamy się tobie”.
4
Kiedy przybyli posłowie do
Gibea, miasta Saula, i przedstawili te sprawy ludziom, podnieśli wszyscy
głos i płakali.
5
Ale właśnie Saul wracał za wołami z pola i pytał się: “Co
się stało ludziom, że płaczą?” Opowiedziano mu sprawy mieszkańców Jabesz.
6

Opanował wtedy Saula Duch Boży, gdy słuchał tych słów, i wpadł w wielki
gniew.
7
Wziął parę wołów, porąbał je i przez posłańców rozesłał po całej
krainie Izraela z wyzwaniem: “Tak się postąpi z wołami każdego, kto nie
wyruszy za Saulem i za Samuelem”. Na cały lud padła bojaźń Pańska i
wyruszyli jak jeden mąż.
8
[Saul] dokonał ich przeglądu w Bezek i było
trzysta tysięcy z Izraela i trzydzieści tysięcy z Judy.
9
Powiedzieli więc
do przybyłych posłańców: “Donieście mężom z Jabesz w Gileadzie: Jutro, gdy
słońce będzie gorące, nadciągnie wam pomoc”. Posłowie wrócili, a gdy
oznajmili to mieszkańcom Jabesz, ci ucieszyli się.
10
Mieszkańcy Jabesz
powiedzieli: “Jutro zejdziemy do was i uczynicie z nami wszystko, co wam
się wyda słuszne”.
11
Nazajutrz Saul podzielił lud na trzy oddziały, które w
czasie porannej straży wdarły się w środek obozu. I zabijali Ammonitów aż do
dziennej spiekoty; pozostali rozpierzchli się tak, że dwóch razem nie
zostało.
12
I mówił lud do Samuela: “Kto to mówił: Czy Saul może nad nami
królować? Oddajcie nam tych mężów, abyśmy im śmierć zadali”.
13
Saul na to
odrzekł: “W tym dniu nikt nie umrze, gdyż dzisiaj sprawił Pan, że Izraelici
zwyciężyli”.
14
Samuel odezwał się do ludu: “Chodźcie, udamy się do Gilgal,
tam na nowo ustalona będzie władza królewska”.
15
Wszyscy wyruszyli do
Gilgal i obwołali tam królem Saula, przed obliczem Pana w Gilgal. Tam też
przed Panem złożyli ofiary biesiadne. Saul radował się bardzo wraz z całym
ludem izraelskim.

Zostaw wpis