Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 16)

SAUL I DAWID

Namaszczenie Dawida

1
Rzekł Pan do Samuela: “Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem
go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg
i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami
upatrzyłem sobie króla”.
2
Samuel odrzekł: “Jakże pójdę? Usłyszy o tym
Saul i zabije mnie”. Pan odpowiedział: “Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz
mówił: “Przybywam złożyć ofiarę Panu”.
3
Zaprosisz więc Jessego na ucztę
ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego
ci wskażę”.
4
Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do
Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. [Jeden z
nich] zapytał: “Czy twe przybycie oznacza pokój?”
5
Odpowiedział: “Pokój.
Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną
ofiarę!” Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę.
6
Kiedy
przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: “Z pewnością przed Panem jest jego
pomazaniec”.
7
Pan jednak rzekł do Samuela: “Nie zważaj ani na jego wygląd,
ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi
<jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan
natomiast patrzy na serce”.
8
Następnie Jesse przywołał Abinadaba i
przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: “Ten też nie został wybrany przez
Pana”.
9
Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: “Ten też
nie został wybrany przez Pana”.
10
I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu
swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: “Nie ich wybrał Pan”.
11

Samuel więc zapytał Jessego: “Czy to już wszyscy młodzieńcy?” Odrzekł:
“Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”. Samuel powiedział do
Jessego: “Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty,
dopóki on nie przyjdzie”.
12
Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy,
miał piękne oczy i pociągający wygląd. – Pan rzekł: “Wstań i namaść go, to
ten”.
13
Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci.
Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z
powrotem do Rama.

Dawid w łaskach monarchy

14
Saula natomiast opuścił duch Pański, a opętał go duch zły, zesłany
przez Pana.
15
Odezwali się do Saula jego słudzy: “Oto dręczy cię duch zły,
[zesłany przez] Boga.
16
Daj więc polecenie, panie nasz, aby słudzy twoi,
który są przy tobie, poszukali człowieka dobrze grającego na cytrze. Gdy
będzie cię męczył zły duch zesłany przez Boga, zagra ci i będzie ci lepiej”.

17
Saul odrzekł sługom: “Dobrze, wyszukajcie mi człowieka, który by dobrze
grał, i przyprowadźcie go do mnie!”
18
Na to odezwał się jeden z dworzan:
“Właśnie widziałem syna Jessego Betlejemity, który dobrze gra. Jest to
dzielny wojownik, wyćwiczony w walce, wyrażający się mądrze, mężczyzna
piękny, a Pan jest z nim”.
19
Saul wyprawił posłańców do Jessego, by
powiedzieli: “Przyślij mi twego syna, Dawida, który jest przy owcach”.
20

Jesse wziął pięć chlebów, bukłak wina oraz jednego koziołka i przez swego
syna Dawida posłał to Saulowi.
21
Dawid przybył do Saula i przebywał z nim.
Saul pokochał go bardzo. Dawid stał się jego giermkiem.
22
Kazał więc Saul
powiedzieć przez posłańców Jessemu: “Chciałbym zatrzymać u siebie Dawida,
gdyż mi się spodobał”.
23
A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na
Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a
zły duch odstępował od niego.

Zostaw wpis