Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 28)

1
W tym czasie Filistyni zgromadzili swe wojska do walki, chcąc uderzyć na
Izraelitów. Rzekł więc Akisz do Dawida: “Wiedz dobrze, że razem ze mną udasz
się do obozu wraz z twymi ludźmi”.
2
Dawid odrzekł Akiszowi: “Oczywiście,
sam się przekonasz, co uczyni twój sługa”. Akisz odpowiedział Dawidowi:
“Ustanawiam więc ciebie na stałe strażnikiem mojej osoby”.

Saul i wróżka z Endor

3
Samuel umarł, a wszyscy Izraelici obchodzili po nim żałobę.
Pochowany on został w swym mieście Rama. A Saul usunął wróżbitów i
czarnoksiężników z kraju.

4
Tymczasem Filistyni zgromadziwszy się, wkroczyli i rozbili obóz w
Szunem. Saul też zebrał wszystkich Izraelitów i rozbił obóz w Gilboa.
5
Saul
jednak na widok obozu filistyńskiego przestraszył się: serce jego mocno
zadrżało.
6
Radził się Saul Pana, lecz Pan mu nie odpowiadał ani przez sny,
ani przez urim, ani przez proroków.
7
Zwrócił się więc Saul do swych sług:
“Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, chciałbym pójść i jej się
poradzić”. Odpowiedzieli mu jego słudzy: “Jest w Endor kobieta, która
wywołuje duchy”.

8
Dla niepoznaki Saul przebrał się w inne szaty i poszedł w towarzystwie
dwóch ludzi. Przybywając do tej kobiety w nocy, rzekł: “Proszę cię, powróż
mi przez ducha i spraw, niech przyjdzie ten, którego ci wymienię”.
9

Odpowiedziała mu kobieta: “Wiesz chyba, co uczynił Saul: wyniszczył
wróżbitów i czarnoksiężników w kraju. Czemu czyhasz na moje życie, chcąc
mnie narazić na śmierć”.
10
Saul przysiągł jej na Pana mówiąc: “Na życie
Pana! Nie będziesz ukarana z tego powodu”.
11
Spytała się więc kobieta:
“Kogo mam wywołać?” Odrzekł: “Wywołaj mi Samuela”.
12
Gdy zobaczyła kobieta
Samuela, zawołała głośno do Saula: “Czemu mnie oszukałeś? Tyś jest Saul!”
13

Odezwał się do niej król: “Nie obawiaj się! Co widzisz?” Kobieta
odpowiedziała Saulowi: “Widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi”.

14
Zapytał się: “Jak wygląda?” Odpowiedziała: “Wychodzi starzec, a jest on
okryty płaszczem”. Saul poznał, że to Samuel, i upadł przed nim twarzą na
ziemię, i oddał mu pokłon.

15
Samuel rzekł do Saula: “Dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywołujesz
mnie?” Saul odrzekł: “Znajduję się w wielkim ucisku, bo Filistyni walczą ze
mną, a Bóg mię opuścił i nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani
przez sen; dlatego ciebie wezwałem, abyś mi wskazał, jak mam postąpić”.
16

Samuel odrzekł: “Dlaczego więc pytasz mnie, skoro Pan odstąpił cię i stał
się twoim wrogiem?
17
Pan czyni to, co przeze mnie zapowiedział: odebrał Pan
królestwo z twej ręki, a oddał je innemu – Dawidowi.
18
Dlatego Pan
postępuje z tobą w ten sposób, ponieważ nie usłuchałeś Jego głosu, nie
dopełniłeś płomiennego gniewu Jego nad Amalekiem.
19
Dlatego Pan oddał
Izraelitów razem z tobą w ręce Filistynów, jutro ty i twoi synowie będziecie
razem ze mną, całe też wojsko izraelskie odda w ręce Filistynów”.

20
W tej chwili upadł Saul na ziemię jak długi, przeraził się bowiem
słowami Samuela, brakowało mu też sił, gdyż nie jadł przez cały dzień i całą
noc.

21
Tymczasem wyszła do Saula owa kobieta i spostrzegłszy, że jest bardzo
przerażony, rzekła do niego: “Oto służebnica twoja posłuchała twojego
rozkazu; naraziłam swe życie, będąc posłuszną twym słowom, które do mnie
wyrzekłeś.
22
Posłuchaj więc – proszę – i ty głosu twej służebnicy! Położę
przed tobą kęs chleba: posil się wzmocnij, aby wyruszyć w drogę”.
23

Wzbraniał się mówiąc: “Nie będę jadł”. Gdy namawiali go słudzy wraz z tą
kobietą, posłuchał ich głosu, podniósł się z ziemi i usiadł na łóżku.
24

Kobieta miała tuczne cielę w swym domu, pospiesznie je zabiła, a potem
wziąwszy mąkę, rozczyniła ją i upiekła przaśne chleby.
25
Położyła potem [to
wszystko] przed Saulem i jego sługami. Posilili się i powstawszy odeszli
jeszcze tej samej nocy.

Zostaw wpis