Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 29)

Dawid osobą podejrzaną

1
Filistyni zgromadzili swe oddziały koło Afek, Izraelici zaś rozłożyli obóz
u źródła, które jest na [nizinie] Jizreel.
2
Władcy filistyńscy szli na
czele setek i tysięcy. Dawid ze swymi ludźmi szedł na końcu przy Akiszu.
3

Książęta filistyńscy mówili: “Po co tutaj ci Hebrajczycy?” Akisz odrzekł
książętom filistyńskim: “To jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego,
który u mnie przebywa rok albo dwa. Nie znalazłem u niego nic od dnia, w
którym przyszedł do mnie, aż do dziś”.
4
Ale książęta filistyńscy
rozgniewali się na niego i powiedzieli: “Odpraw tego człowieka: niech wróci
na miejsce, które mu wyznaczyłeś. Niech nie bierze z nami udziału w bitwie,
gdyż mógłby się stać w walce naszym przeciwnikiem. W jakiż sposób mógłby
odzyskać łaskawość swego pana, jak nie głowami tych ludzi?
5
Czy to nie ten
sam Dawid, któremu śpiewano wśród pląsów:

“Pobił Saul tysiące,
a Dawid dziesiątki tysięcy”?”

6
Akisz wezwał Dawida i rzekł do niego: “Na życie Pana: jesteś uczciwy i
byłbym rad, gdybyś występował i [zbrojnie] wyruszył ze mną w pole. Przecież
nie zauważyłem w tobie nic złego od chwili twego przybycia do mnie aż do
dziś. Nie podobasz się jednak władcom.
7
Wróć się, odchodź w pokoju, byś nie
czynił nic, co się wydaje złym w oczach władców filistyńskich”.

8
A Dawid rzekł do Akisza: “Co zrobiłem? Cóż znalazłeś u sługi twojego
od dnia, w którym zacząłem być u ciebie, do dziś, że nawet nie mogę wyruszyć
do walki z wrogami pana mojego, króla?”
9
Akisz odrzekł Dawidowi: “Wiem, że
byłeś dla mnie dobry jak anioł Boży, jednak książęta filistyńscy twierdzą:
“Niech z nami nie idzie do walki”.
10
Wstań więc rano wraz ze sługami swego
pana, którzy przyszli z tobą. Wstańcie o zaraniu i gdy dzień nastanie -
odejdźcie!”

11
Dawid wstał więc wraz ze swymi ludźmi wcześnie rano, aby wyruszyć od
rana i wrócić do ziemi filistyńskiej. Filistyni tymczasem wyruszyli do
Jizreel.

Zostaw wpis