Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 31)

Śmierć Saula i Jonatana

1
Filistyni tymczasem walczyli z Izraelem; a mężowie izraelscy uciekli przed
Filistynami i padli pobici na wzgórzu Gilboa.
2
Filistyni, rozpoczęli
natarcie na Saula i na jego synów, zabijając Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę
- synów Saula.
3
W końcu walka srożyła się tylko wokół Saula. Wytropili go
łucznicy, a on zadrżał na widok łuczników.
4
I odezwał się Saul do swego
giermka: “Dobądź swego miecza i przebij mnie nim, ażeby nie przyszli ci
nieobrzezańcy i nie przebili mnie sami, i nie naigrawali się ze mnie”. Lecz
giermek nie chciał tego uczynić, gdyż bardzo się bał. Saul więc dobył miecza
i sam rzucił się na niego.
5
Gdy giermek zobaczył, że Saul umarł, sam też
rzucił się na swój miecz i umarł razem z nim.

6
Umarli więc razem tego dnia Saul i trzej jego synowie, i giermek, <i
wszyscy jego towarzysze>.

7
A gdy Izraelici zamieszkujący tak drugą stronę równiny, jak i
Zajordanie, zobaczyli, że wojsko [izraelskie] uciekło i że polegli Saul i
jego synowie, opuścili swoje miasta i pouciekali. Przyszli więc Filistyni i
zamieszkali w nich.

8
Nazajutrz przyszli Filistyni obdzierać zabitych i znaleźli Saula i
trzech jego synów leżących na wzgórzu Gilboa.
9
Odcięli mu głowę i zdarli
zbroję. Po całej ziemi filistyńskiej rozesłali polecenie, aby obwieścić tę
radosną nowinę swym bogom i ludowi.
10
Zbroję jego złożyli w świątyni
Asztarty, a ciało powiesili na murze Bet-Szean.
11
Gdy usłyszeli mieszkańcy
Jabesz w Gileadzie o tym, jak Filistyni postąpili z Saulem,
12
powstali
wszyscy dzielni ludzie i szli przez całą noc, po czym zdjęli ciało Saula i
ciała jego synów z muru Bet-Szean. Przenieśli je do Jabesz i tu spalili.
13

Wzięli potem ich kości i pogrzebali pod tamaryszkiem w Jabesz. Pościli potem
przez siedem dni.

Zostaw wpis