Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 7)

1
Przybyli mieszkańcy Kiriat-Jearim, zabrali Arkę Pańską i wprowadzili ją
do domu Abinadaba na wzgórzu, Eleazara zaś, syna jego, poświęcili, aby
strzegł Arki Pańskiej.

SAMUEL I SAUL

Samuel – ostatni sędzia Izraela

2
Od chwili przybycia arki do Kiriat-Jearim upłynął długi okres lat
dwudziestu. Cały dom Izraela zatęsknił za Panem.
3
Wtedy Samuel tak
powiedział do całego domu Izraela: “Jeśli chcecie się nawrócić do Pana z
całego serca, usuńcie spośród siebie wszystkich bogów obcych i Asztarty, a
skierujcie wasze serca ku Panu, służcie więc tylko Jemu, a wybawi was z rąk
Filistynów”.
4
Synowie Izraela usunęli Baalów i Asztarty i służyli tylko
samemu Panu.
5
Wtedy zarządził Samuel: “Zgromadźcie wszystkich Izraelitów w
Mispa: będę się modlił za wami do Pana”.
6
Zgromadzili się w Mispa i
czerpali wodę, którą rozlewali przed Panem. Pościli również w tym dniu, tam
też wołali: “Zgrzeszyliśmy przeciw Panu”. Samuel sprawował sądy nad
Izraelitami w Mispa.

7
Skoro Filistyni posłyszeli, że Izraelici zebrali się w Mispa, władcy
Filistynów wyruszyli przeciw Izraelitom. Kiedy usłyszeli o tym Izraelici,
zlękli się Filistynów.
8
Wtedy Izraelici prosili Samuela: “Nie przestawaj
modlić się za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistynów”.

9
Samuel wziął jedno jagnię ssące i złożył je na całopalenie Panu; wołał do
Pana w sprawie Izraela, a Pan go wysłuchał.
10
W czasie gdy Samuel składał
całopalną ofiarę, Filistyni przystąpili do walki z Izraelitami. W tym dniu
zagrzmiał Pan potężnym gromem przeciw Filistynom, wywołując popłoch, tak iż
ponieśli klęskę przed Izraelitami.
11
Mężowie izraelscy wyruszyli z Mispa i
puścili się w pogoń za Filistynami. Bili ich aż do Bet-Kar.
12
Potem Samuel
wziął jeden kamień i ustawił między [miastami] Mispa a Jeszana, nazywając go
Eben-Haezer, mówiąc: “Aż dotąd wspierał nas Pan”.
13
Filistyni zostali
pokonani tak, że nie wkraczali już odtąd do krainy izraelskiej. Ręka Pańska
zawisła nad Filistynami po wszystkie dni życia Samuela.
14
Powróciły do
Izraela miasta, które zabrali im Filistyni od Ekronu aż do Gat; Izraelici
zabrali z ręki Filistynów również te ziemie, które do nich należały. Nastał
też okres pokoju między Izraelem i Amorytami.
15
Samuel sprawował sądy nad
Izraelem przez cały ciąg swego życia.
16
Corocznie odbywał podróż do Betel,
Gilgal i Mispa, sprawując sądy nad Izraelem we wszystkich tych
miejscowościach.
17
Potem wracał do Rama, tam bowiem był jego dom, tam także
sądził Izraela, tam również zbudował ołtarz Panu.

Zostaw wpis