Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 2)

Paweł apostołem mądrości krzyża

1
Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc
słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże.
2
Postanowiłem bowiem, będąc
wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to
ukrzyżowanego
3
I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim
drżeniem.
4
A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących
przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy,
5
aby
wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

6
A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego
świata ani władców tego świata, zresztą przemijających.
7
Lecz głosimy
tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami
przeznaczył ku chwale naszej,
8
tę, której nie pojął żaden z władców tego
świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
9
lecz
właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego
ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

10
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet
głębokości Boga samego.
11
Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie
duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt,
tylko Duch Boży.
12
Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który
jest z Boga, dla poznania darów Bożych.
13
A głosimy to nie uczonymi słowami
ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy
tym, którzy są z Ducha.
14
Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co
jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo
tylko duchem można to rozsądzić.
15
Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko,
lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.
16
Któż więc poznał zamysł Pana
tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.

Zostaw wpis