Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 4)

1
Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic
Bożych!
2
A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.

3
Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy
przez jakikolwiek trybunał ludzki Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę.
4

Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie
usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią.
5
Przeto nie sądźcie przedwcześnie,
dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i
ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
6
Mówiąc to,
miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście
mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i
niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego.
7
Któż będzie cię
wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu
się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał
8
Tak więc już jesteście nasyceni, już
opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas! Otóż tak! Nawet
trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami.
9
Wydaje mi
się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na
śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i
ludziom;
10
my głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy
mocni; wy doznajecie szacunku, a my wzgardy.
11
Aż do tej chwili łakniemy i
cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na
tułaczkę,
12
i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam
złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują;
13
dobrym słowem odpowiadamy, gdy
nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla
wszystkich aż do tej chwili.

Napomnienia i przestrogi

14
Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć – jako
moje najdroższe dzieci.
15
Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy
wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez
Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.
16
Proszę was przeto, bądźcie
naśladowcami moimi!
17
Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest
moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w
Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie, w każdym Kościele.
18
Przechwalali
się niektórzy, dumni z tego, że nie przybywam do was.
19
Otóż właśnie
przybędę wkrótce, jeśli taka będzie wola Pana, i będę zważał nie na słowa
tych, co się unoszą pychą, ale na to, co mogą uczynić.
20
Albowiem nie w
słowie, lecz w mocy przejawia się królestwo Boże.
21
Cóż chcecie? Z rózgą
mam do was przybyć czy z miłością i z łagodnością ducha?

Zostaw wpis