Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 5)

TRZY “GRZECHY GŁÓWNE” ADRESATÓW

Kazirodztwo

1
Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście,
jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego
ojca.
2
A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by
usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu.
3
Ja zaś
nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był
wśród was, sprawcę owego przestępstwa.
4
Przeto wy, zebrawszy się razem w
imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego
Jezusa,
5
wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi
jego ducha w dzień Pana Jezusa.
6
Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż
nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?
7
Wyrzućcie więc stary
kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus
bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
8
Tak przeto odprawiajmy
święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności,
lecz – przaśnego chleba czystości i prawdy.
9
Napisałem wam w liście,
żebyście nie obcowali z rozpustnikami.
10
Nie chodzi o rozpustników tego
świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście
bowiem całkowicie opuścić ten świat.
11
Dlatego pisałem wam wówczas, byście
nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest
rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z
takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku.
12
Jakże bowiem mogę sądzić
tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są
wewnątrz?
13
Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród
was samych.

Zostaw wpis