Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 6)

Szukanie sprawiedliwości przed trybunałami pogańskimi

1
Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać
sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych?
2
Czy nie wiecie,
że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was
sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach?
3

Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej
sprawy doczesne!
4
Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia,
sędziami waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w Kościele!
5
Mówię to,
aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry,
by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi?
6
A tymczasem brat oskarża
brata, i to przed niewierzącymi.
7
Już samo to jest godne potępienia, że w
ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej
niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody?
8
Tymczasem wy
dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie
braciom.
9
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa
Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani
cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,
10
ani
złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie
odziedziczą królestwa Bożego.
11
A takimi byli niektórzy z was. Lecz
zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

Swoboda obyczajów

12
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi
wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
13
Pokarm dla żołądka, a
żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest
dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
14
Bóg zaś i Pana wskrzesił i
nas również swą mocą wskrzesi z martwych.
15
Czyż nie wiecie, że ciała wasze
są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił
członkami nierządnicy? Przenigdy!
16
Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy
się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem – jak jest
powiedziane – dwoje jednym ciałem.
17
Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest
z Nim jednym duchem.
18
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony
przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko
własnemu ciału grzeszy.
19
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią
Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie
należycie do samych siebie?
20
Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci.
Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Zostaw wpis