Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Tesaloniczan (1 Tes 3)

Posłannictwo Tymoteusza

1
Dlatego nie mogąc tego znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach,
2

a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa,
wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze,
3
tak aby nikt
się nie chwiał pośród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy
ustanowieni.
4
Albowiem gdy pośród was przebywaliśmy, zapowiadaliśmy wam, że
będziemy cierpieć ucisk, co też, jak wiecie, się stało.
5
Dlatego nie mogąc
tego dłużej znosić, posłałem [go], aby zbadał wiarę waszą, czy przypadkiem
nie zwiódł was kusiciel i czy trud nasz nie okazał się daremny.
6
Teraz -
kiedy Tymoteusz od was wrócił do nas i kiedy doniósł nam radosną wieść o
wierze i miłości waszej, a i o tym, że zawsze zachowujecie o nas dobrą
pamięć i że bardzo pragniecie nas zobaczyć, podobnie jak my was -
7

zostaliśmy dzięki wam, bracia, pocieszeni: przez wiarę waszą we wszelkiej
potrzebie i naszym ucisku.
8
Teraz bowiem ożyliśmy, gdy wy przy Panu
stoicie.
9
Jakież bowiem podziękowanie możemy za was Bogu złożyć, za radość,
jaką mamy z powodu was przed Bogiem naszym?
10
Gorąco modlimy się we dnie i
w nocy, abyśmy mogli was osobiście zobaczyć i abyśmy mogli dopełnić tego,
czego brak waszej wierze.

Modlitwa o wzajemną miłość

11
Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz
Jezus!
12
A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną
miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was;
13
aby serca wasze
utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na
przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

Zostaw wpis