Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Tesaloniczan (1 Tes 5)

Niespodziane nadejście dnia ostatecznego

1
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach.
2
Sami bowiem
dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
3

Kiedy bowiem będą mówić: “Pokój i bezpieczeństwo” – tak niespodzianie
przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.
4
Ale wy,
bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak
złodziej.
5
Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie
jesteśmy synami nocy ani ciemności.
6
Nie śpijmy przeto jak inni, ale
czuwajmy i bądźmy trzeźwi!
7
Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się
upijają, w nocy są pijani.
8
My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy
trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
9

Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na
osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
10
który za nas
umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
11
Dlatego
zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

Zasady ładu społecznego chrześcijan

12
Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują,
którzy przewodzą wam i w Panu was napominają.
13
Ze względu na ich pracę
otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!
14

Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych,
przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi!
15
Uważajcie,
aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie
nawzajem i wobec wszystkich!
16
Zawsze się radujcie,
17
nieustannie się
módlcie!
18
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w
Jezusie Chrystusie względem was.
19
Ducha nie gaście,
20
proroctwa nie
lekceważcie!
21
Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!
22

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

Zakończenie

23
Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch
wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego
Jezusa Chrystusa.
24
Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.

25
Bracia, módlcie się także i za nas!
26
Pozdrówcie wszystkich braci
pocałunkiem świętym!
27
Zaklinam was na Pana, aby list ten został odczytany
wszystkim braciom.

28
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami!

Zostaw wpis