Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Tymoteusza (1 Tm 1)

Adres

1
Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga naszego, Zbawiciela, i
Chrystusa Jezusa, naszej nadziei -
2
do Tymoteusza, swego prawowitego
dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa
Jezusa, naszego Pana!

Troska o czystość nauki

3
Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do
Macedonii, [tak proszę teraz], abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia
niewłaściwej nauki,
4
a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez
końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnie z
wiarą.
5
Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego
sumienia i wiary nieobłudnej.
6
Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili się
ku czczej gadaninie.
7
Chcieli uchodzić za uczonych w Prawie nie rozumiejąc
ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą.
8
Wiemy zaś, że Prawo
jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje,
9
rozumiejąc, że Prawo nie dla
sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla
niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla
ojcobójców i matkobójców, dla zabójców,
10
dla rozpustników, dla mężczyzn
współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców
i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką,

11
w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono.

Dziękczynienie za łaskę nawrócenia

12
Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi,
naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi
mnie,
13
ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak
miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze.
14
A nad
miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która
jest w Chrystusie Jezusie!
15
Nauka to zasługująca na wiarę i godna
całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić
grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.
16
Lecz dostąpiłem
miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą
wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia
wiecznego.
17
A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu
- cześć i chwała na wieki wieków! Amen.

Ponowienie nakazu

18
Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], po myśli
proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie: byś wsparty nimi toczył
dobrą walkę,
19
mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je
ulegli rozbiciu we wierze;
20
do nich należy Hymenajos i Aleksander,
których przekazałem szatanowi, ażeby się oduczyli bluźnić.

Zostaw wpis