Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Tymoteusza (1 Tm 3)

Przymioty duchownych

1
Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda
dobrego zadania.
2
Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony,
trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania,
3
nie
przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany,
niekłótliwy, niechciwy na grosz,
4
dobrze rządzący własnym domem, trzymający
dzieci w uległości, z całą godnością.
5
Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na
czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?
6
Nie [może
być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie
potępienie.
7
Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z
zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.

8
Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nie
nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku,
9
[lecz] utrzymujący tajemnicę
wiary w czystym sumieniu.
10
I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i
dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu.
11
Kobiety
również – czyste, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim.

12
Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i
własnymi domami.
13
Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie,
zdobywają sobie zaszczytny stopień i ufną śmiałość w wierze, która jest w
Chrystusie Jezusie.

Uzasadnienie nakazów – tajemnica Kościoła i Chrystusa

14
Piszę ci to wszystko spodziewając się przybyć do ciebie możliwie
szybko.
15
Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy
postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą
prawdy.
16
A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności.

Ten, który objawił się w ciele,
usprawiedliwiony został w Duchu,
ukazał się aniołom,
ogłoszony został poganom,
znalazł wiarę w świecie,
wzięty został w chwale.

Zostaw wpis