Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Tymoteusza (1 Tm 4)

Przestroga przed błędnymi naukami

1
Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od
wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.
2
[Stanie
się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie
napiętnowane.
3
Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują]
powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z
dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
4
Ponieważ wszystko,
co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem,
nie należy odrzucać.
5
Staje się bowiem poświęcone przez słowo Boże i przez
modlitwę.
6
Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa
Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.
7

Odrzucaj natomiast światowe i babskie baśnie! Sam zaś ćwicz się w
pobożności!
8
Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda; pobożność zaś
przydatna jest do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego i tego,
które ma nadejść.
9
Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego
uznania.
10
Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy
nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza
wierzących.
11
To nakazuj i tego nauczaj!

Jak zachować powagę pasterską?

12
Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla
wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości!
13
Do czasu,
aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki.
14
Nie zaniedbuj
w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez
włożenie rąk kolegium prezbiterów.
15
W tych rzeczach się ćwicz, cały im
się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich.
16
Uważaj na siebie
i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych,
którzy cię słuchają.

Zostaw wpis