Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 27)

Rządy Jotama

1
Jotam w chwili objęcia rządów miał dwadzieścia pięć lat, a szesnaście lat
panował w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jerusza, córka Sadoka.
2

Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, i we wszystkim działał tak,
jak jego ojciec Ozjasz, nie wtargnął jednak, jak on do świątyni Pańskiej.
Ale lud nadal był zepsuty.
3
On to wybudował Bramę Górną świątyni Pańskiej i
przeprowadził wiele prac przy murach Ofelu.
4
Budował też miasta w górach
judzkich, a w lasach wzniósł zamki i wieże.
5
On to walczył z królem
Ammonitów i zwyciężył go. W roku tym dali mu Ammonici sto talentów srebra,
dziesięć tysięcy kor pszenicy i dziesięć tysięcy kor jęczmienia. Podobnie
płacili mu Ammonici także i w drugim, i w trzecim roku.
6
Jotam wzrósł w
potęgę, ponieważ utwierdził swoje drogi przed Panem, Bogiem swoim.
7

Pozostałe zaś dzieje Jotama, wszystkie jego walki i przedsięwzięcia opisane
są w Księdze Królów Izraela i Judy.
8
Dwadzieścia pięć lat miał, gdy został
królem, a szesnaście lat panował w Jerozolimie.
9
I spoczął Jotam przy
swoich przodkach, i pochowano go w Mieście Dawidowym. A jego syn Achaz
został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis