Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 10)

Wojna z Ammonitami

1
Potem umarł król Ammonitów,a syn jego Chanun został w jego miejsce
królem.
2
Wtedy Dawid pomyślał sobie: Okażę życzliwość Chanunowi, synowi
Nachasza, tak jak jego ojciec okazywał mi życzliwość. Dawid wysłał więc za
pośrednictwem sług słowa pociechy z powodu [śmierci] ojca. Gdy słudzy Dawida
przybyli do ziemi Ammonitów,
3
książęta ammoniccy odezwali się do Chanuna
swojego pana: “Może sądzisz, że Dawid przez cześć dla twojego ojca przysłał
do ciebie pocieszycieli? A może raczej Dawid wysłał sługi swoje do ciebie po
to, aby miasto dokładnie poznać i aby je potem zburzyć?”
4
Chanun więc,
pochwyciwszy sługi Dawida, ogolił im połowę brody, obciął im szaty do
połowy, aż do pośladków i odesłał ich.
5
Oznajmiono o tym Dawidowi, a on
wyprawił na ich spotkanie posłów, bo ci ludzie zostali bardzo znieważeni.
Polecił im król: “Zostańcie w Jerychu, aż wam brody odrosną, a potem
wrócicie”.

6
Gdy Ammonici spostrzegli, że Dawid ich znienawidził, skierowali
posłów, by najęli Aramejczyków z Bet-Rechobot i Aramejczyków z Soby:
dwadzieścia tysięcy piechoty i około tysiąca ludzi od króla Maaki, ze
szczepu zaś Tob dwanaście tysięcy ludzi.
7
Usłyszawszy o tym Dawid wyprawił
Joaba wraz z całym wojskiem, ludźmi walecznymi.
8
Ammonici wystąpili i
uszykowali się do bitwy u wejścia do bramy [miasta], natomiast Aramejczycy z
Soby i z Rechobot oraz ludzie z Tob i Maaki stanęli osobno, w polu.
9
Gdy
Joab spostrzegł, że walka zagraża mu z przodu i od tyłu, dobrał sobie ludzi
spośród wszystkich najdzielniejszych w Izraelu i ustawił w szyku naprzeciw
Aramejczyków.
10
Pozostałych zaś ludzi powierzył w ręce swego brata
Abiszaja, aby ich ustawił naprzeciw Ammonitów.
11
I rzekł: “Jeśli
Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi na pomoc, jeśli
zaś Ammonici będą mieli przewagę nad tobą, ja ci przyjdę na pomoc.
12

Odwagi! Okażmy męstwo [w walce] za nasz naród i za miasta Boga naszego! A
niech Pan uczyni to, co uzna za słuszne!”
13
Zbliżył się Joab i lud, który
był z nim, aby walczyć z Aramejczykami: lecz oni uciekli przed nim.
14

Ammonici widząc, że Aramejczycy uciekli, również i sami uciekli przed
Abiszajem i wycofali się do miasta. A Joab odstąpił od Ammonitów i wrócił do
Jerozolimy.

15
Aramejczycy widząc, że zostali pobici przez Izraelitów, skupili swe
siły.
16
Hadadezer przez posłów zarządził sprowadzenie Aramejczyków,
będących po drugiej stronie rzeki. Ci nadciągnęli do Chelam na czele z
dowódcą wojsk Hadadezera, Szobakiem.
17
Dawid, gdy go o tym zawiadomiono,
zebrał wszystkich Izraelitów, a przeprawiwszy się przez Jordan przybył do
Chelam. Aramejczycy ustawili szyki przeciw Dawidowi i walczyli z nim.
18

Lecz Aramejczycy uciekli przed Izraelitami, a Dawid zabił im siedemset
zaprzęgowych koni i czterdzieści tysięcy jeźdźców. Zadał też rany
Szobakowi, dowódcy jego wojska, tak iż tam zmarł.
19
Wszyscy królowie
zależni od Hadadezera, widząc, że zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli
z nimi pokój i stali się ich poddanymi. Aramejczycy już bali się odtąd iść
na pomoc Ammonitom.

Zostaw wpis