Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 16)

1
Kiedy Dawid zszedł trochę niżej szczytu, wyszedł naprzeciw niego Siba,
sługa Meribbaala, a za nim para objuczonych osłów. Było na nich dwieście
chlebów, sto gron rodzynek, sto placków figowych i bukłak wina.
2
Król
zapytał Sibę: “Po co to?” Siba odpowiedział: “Osły niech służą do noszenia
królewskiej rodziny, chleb i placki figowe na posiłek dla służby, wino zaś
za napój dla odczuwających znużenie na pustyni”.
3
Zapytał król: “A gdzie
syn twojego pana?” Siba odrzekł królowi: “Pozostał w Jerozolimie, gdyż
twierdził: “Dziś zwróci mi dom Izraela królestwo mojego ojca”".
4
Król
powiedział do Siby: “Oto twoje jest wszystko, co należało do Meribbaala”.
Odrzekł Siba: “Oddaję ci pokłon, obyś darzył mnie życzliwością, panie mój,
królu!”

5
Król Dawid przybył do Bachurim. A oto wyszedł stamtąd pewien człowiek.
Był on z rodziny należącej do domu Saula. Nazywał się Szimei, syn Gery.
Posuwając się naprzód, przeklinał
6
i obrzucał kamieniami Dawida oraz
wszystkie sługi króla Dawida, chociaż był z nim po prawej i po lewej stronie
cały lud i wszyscy bohaterowie.
7
Szimei przeklinając wołał w ten sposób:
“Precz, precz, krwawy człowieku i niegodziwcze!
8
Na ciebie Pan zrzucił
odpowiedzialność za krew rodziny Saula, w miejsce którego zostałeś królem.
Królestwo twoje oddał Pan w ręce Absaloma, twojego syna. Teraz ty sam jesteś
w utrapieniu, bo jesteś człowiekiem krwawym”.
9
Odezwał się do króla
Abiszaj, syn Serui: “Dlaczego ten zdechły pies przeklina pana mego, króla?
Pozwól, że podejdę i utnę mu głowę”.
10
Król odpowiedział: “Co ja mam z wami
zrobić, synowie Serui? Jeżeli on przeklina, to dlatego, że Pan mu
powiedział: “Przeklinaj Dawida!” Któż w takim razie może mówić: “Czemu to
robisz?”"
11
Potem zwrócił się Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich
sług: “Mój własny syn, który wyszedł z wnętrzności moich, nastaje na moje
życie. Cóż dopiero ten Beniaminita? Pozostawcie go w spokoju, niech
przeklina, gdyż Pan mu na to pozwolił.
12
Może wejrzy Pan na moje utrapienie
i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo”.
13
I tak Dawid posuwał
się naprzód wraz ze swymi ludźmi. Szimei natomiast szedł zboczem wzniesienia
obok i przeklinał, ciskając kamieniami i rzucając ziemią.
14
Król i cały lud
przy nim będący przybył wreszcie znużony… i tam odpoczął.

Absalom w Jerozolimie

15
Absalom i cały lud, <mężowie z> Izraela – weszli do Jerozolimy.
Achitofel był razem z nim.
16
Gdy Chuszaj Arkijczyk, przyjaciel Dawida,
przyszedł do Absaloma, wołał do niego: “Niech żyje król! Niech żyje król!”

17
Absalom pytał Chuszaja: “Taka twoja miłość do przyjaciela? Dlaczego nie
poszedłeś za swym przyjacielem?”
18
Chuszaj dał odpowiedź Absalomowi: “Nie.
Kogo bowiem wybrał Pan i lud wraz z całym Izraelem, przy nim i ja jestem,
przy nim pozostanę.
19
Po drugie: Komuż będę służyć? Czy nie jego synowi?
Jak służyłem twemu ojcu, tak będę służył tobie”.
20
Potem Absalom rzekł do
Achitofela: “Dajcie swoją radę, co mamy czynić?”
21
Achitofel odpowiedział
Absalomowi: “Wejdź do nałożnic swojego ojca, które pozostawił, by pilnowały
domu. Gdy posłyszy cały Izrael, że zostałeś znienawidzony przez ojca,
umocnią się wtedy ręce wszystkich twoich zwolenników”.
22
Rozpięto więc
Absalomowi namiot na tarasie. Absalom wszedł do nałożnic swego ojca na
oczach całego Izraela.

23
Rada Achitofela, której on udzielał, w tym czasie znaczyła tyle, co
słowo Boże. Tyle znaczyła każda rada Achitofela zarówno dla Dawida, jak i
dla Absaloma.

Zostaw wpis