Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 17)

1
Achitofel rzekł do Absaloma: “Pozwól, że dobiorę sobie dwanaście tysięcy
ludzi i dokonam tej nocy wyprawy na Dawida.
2
Napadnę na niego, gdy jeszcze
jest zmęczony i ręce mu opadły. Tak go przerażę, że ucieknie cały lud, który
jest przy nim. Wtedy uderzę na osamotnionego króla,
3
a wszystkich ludzi
przyprowadzę do ciebie, jak wraca oblubienica do swego męża. Ty nastajesz
tylko na życie tego jednego człowieka. Cały naród się uspokoi”.
4
Rzecz ta
podobała się Absalomowi i całej izraelskiej starszyźnie.

5
Absalom oznajmił: “Proszę zawołać Chuszaja Arkijczyka, abyśmy
wysłuchali, co ma do powiedzenia”.
6
Gdy Chuszaj przybył do Absaloma,
Absalom mu powiedział: “Taką a taką radę dał Achitofel. Czy mamy zrobić to,
co on mówi? Jeżeli nie – powiedz!”
7
Chuszaj dał Absalomowi taką odpowiedź:
“Rada, jaką tym razem dał Achitofel, nie jest dobra”.
8
Potem Chuszaj dodał:
“Znasz swojego ojca i jego ludzi. Oni są dzielni, nadto są rozgoryczeni jak
niedźwiedzica na polu, której zabrano młode. Ojciec twój to człowiek
znający się na wojnie i nie spędza nocy razem z ludźmi.
9
Ukrywa się zapewne
w grocie lub w jakim innym miejscu. A jeśliby się zdarzyło, że ktoś [z
naszych] zostanie zabity, na pewno się to rozniesie i będzie się mówić:
“Lud, który idzie za Absalomem, został pobity”.
10
Wtedy przelęknie się
nawet najmocniejszy, który ma serce lwa. Wszyscy bowiem Izraelici wiedzą o
tym, że ojciec twój jest mężny, a ci, którzy są z nim – mocni.
11
Radzę
raczej zgromadzić przy sobie wszystkich Izraelitów od Dan do Beer-Szeby w
takiej liczbie, jak piasek na brzegu morza. Ty osobiście dowodziłbyś nimi w
walce.
12
Napadniemy na niego w tym miejscu, gdzie go napotkamy, i spadniemy
na niego jak rosa, która spada na ziemię. Nie zostawimy przy życiu ani jego,
ani kogokolwiek z tych ludzi, którzy są razem z nim.
13
Gdyby ukrył się w
mieście, wtedy wszyscy Izraelici pod to miasto przyniosą powrozy: ściągniemy
je w dolinę, tak że nie pozostanie po nim nawet kamień”.
14
Absalom i
wszyscy mężowie izraelscy orzekli: “Rada Chuszaja Arkijczyka jest lepsza od
rady Achitofela”. To Pan tak zrządził, by udaremnić radę Achitofela, która
była lepsza, gdyż Pan chciał przywieść nieszczęście na Absaloma.

15
Chuszaj rzekł kapłanom Sadokowi i Abiatarowi: “Taką a taką radę
Absalomowi i starszym Izraela dał Achitofel, taką a taką radę dałem ja.
16

Teraz więc szybko wyślijcie do Dawida wiadomość: “Nie zatrzymuj się tej nocy
przy przejściach na pustyni, idź dalej natychmiast, inaczej bowiem królowi i
całemu jego otoczeniu mogłaby zagrażać zguba”".
17
Tymczasem Jonatan i
Achimaas stali u źródła Rogel, czekając, by przyszła służąca i przekazała
wieści, które oni mieli zanieść do króla Dawida: nie mogli się bowiem
pokazywać, przychodząc do miasta.

18
Ujrzał ich jednak pewien chłopiec. Zawiadomił o tym Absaloma. Obaj
więc poszli dalej w pośpiechu. Przybyli do domu pewnego człowieka w
Bachurim, który miał studnię na swoim podwórzu. Weszli do niej.
19
Potem
kobieta wzięła przykrywę, ułożyła ją nad otworem studni, rozsypała na niej
ziarno, tak że nic nie zauważono.
20
Słudzy Absaloma przybyli do tej
kobiety, do jej domu, pytając: “Gdzie jest Achimaas i Jonatan?”
Odpowiedziała im kobieta: “Poszli dalej za zbiornik wody”. Szukali [ich],
lecz nie znaleźli. Powrócili więc do Jerozolimy.
21
Po ich odejściu tamci
wyszli ze studni i udali się w drogę, i zanieśli królowi Dawidowi wiadomość.
Mówili Dawidowi: “Ruszajcie! Przeprawcie się szybko przez wodę, bo taką a
taką radę podał co do was Achitofel”.
22
Dawid więc wraz z całym swym
otoczeniem wstał i przeprawił się przez Jordan. Do rana nie brakowało już
ani jednego, kto by się nie przeprawił przez Jordan.

23
Achitofel widząc, że jego rada nie została spełniona, osiodłał
swojego osła i wrócił do domu, do swego miasta. Wydawszy zarządzenia
odnoszące się do swego domu, powiesił się i umarł. Pochowano go w grobie
jego ojca.

Przed bitwą ojca z synem

24
Dawid tymczasem przybył do Machanaim, Absalom natomiast wraz ze
wszystkimi Izraelitami przeprawił się przez Jordan.
25
Dowódcą wojsk został
Amasa, ustanowiony przez Absaloma w miejsce Joaba. Amasa był synem pewnego
Izmaelity, któremu było na imię Jitra. Zbliżył się on do Abigail, córki
Nachasza, siostry Serui, matki Joaba.
26
Izrael z Absalomem rozbili obóz w
krainie Gilead.

27
Kiedy Dawid przybył do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z ammonickiego
Rabba, Makir, syn Ammiela z Lo-Debar, i Barzillaj, Gileadczyk z Rogelim,
28

dostarczyli łóżek, okryć pościelowych, naczyń. garnków glinianych,
pszenicy, jęczmienia, mąki, ziarna prażonego, fasoli, soczewicy,
29
miodu,
masła, sera owczego i krowiego. Dostarczyli tego Dawidowi i jego otoczeniu,
aby się posilili. Mówili bowiem: “Lud na pustyni jest głodny, zmęczony i
spragniony”.

Zostaw wpis