Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 9)

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU

Meribbaal, syn Jonatana

1
Dawid zapytał: “Czy jeszcze ktoś pozostał z rodu Saula, gdyż pragnąłbym mu
okazać miłosierdzie ze względu na Jonatana”.
2
Z domu Saula pozostał sługa,
któremu było na imię Siba. Został on wezwany do Dawida: Zapytał go król: “Ty
jesteś Siba?” Odrzekł: “Sługa twój”.
3
Zapytał król: “Czy nikogo więcej nie
ma z rodu Saula, abym mu okazał miłosierdzie Boże?” Siba odrzekł królowi:
“Jest jeszcze chromy na obydwie nogi syn Jonatana”.
4
Rzekł do niego król:
“Gdzie on jest?” Siba odpowiedział królowi: “Przebywa on w domu Makira, syna
Ammiela, w Lo-Debar”.
5
Król Dawid posłał więc, by go wezwano z domu Makira,
syna Ammiela, z Lo-Debar.

6
Meribbaal, syn Jonatana, syna Saula, przybył do Dawida. Padł na twarz
oddając mu pokłon. Rzekł Dawid: “Meribbaalu!” Odpowiedział: “Oto jestem,
sługa twój”.
7
Powiedział mu Dawid: “Nie lękaj się, bo gorąco pragnę okazać
ci miłosierdzie ze względu na twojego ojca, Jonatana. Każę ci zwrócić
wszystkie dobra twojego przodka Saula, sam zaś zawsze będziesz miał u mnie
utrzymanie”.
8
On zaś oddając mu pokłon, rzekł: “Czym jest sługa twój, że
byłeś łaskaw spojrzeć na zdechłego psa, jakim ja jestem?”

9
Król zawołał potem Sibę, sługę Saula, i rzekł mu: “Wszystko to, co
należało do Saula i jego rodziny, przekazuję synowi twojego pana.
10
Na jego
polu będziesz pracował ty sam, twoi synowie i słudzy. Ty będziesz zbierał
plony, będą one na chleb dla domowników twojego pana. Oni będą to jedli, a
gdy chodzi o Meribbaala – syna twojego pana – on będzie zawsze jadał przy
moim stole”. Siba miał piętnastu synów i dwudziestu niewolników.
11
Siba
odrzekł królowi: “Sługa twój spełni wszystko, co pan mój król rozkaże
swojemu słudze”. Meribbaal więc jadał przy stole Dawida, podobnie jak każdy
syn królewski.

12
Meribbaal miał małego syna, któremu było na imię Mika. Wszyscy,
którzy mieszkali u Siby, byli niewolnikami Meribbaala.
13
Meribbaal
przebywał w Jerozolimie, gdyż jadał przy stole królewskim. A był on chromy
na obydwie nogi.

Zostaw wpis