Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 1)

Adres

1
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do
Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w
całej Achai.
2
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa
Chrystusa!

Pozdrowienie i dziękczynienie

3
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,
4
Ten, który nas pociesza w każdym
naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek
udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.
5
Jak bowiem obfitują w nas
cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.

6
Ale gdy znosimy udręki – to dla pociechy i zbawienia waszego a gdy
pocieszani jesteśmy – to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z
wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy.
7
A
nadzieja nasza co dla was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście
współuczestnikami, tak i naszej pociechy.
8
Nie chciałbym bowiem, bracia,
byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji; jak do
ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda
się nam wyjść cało z życiem.
9
Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok
śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych.
10

On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie
wybawiał. Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał
11
przy
współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało
za dar dla wielu w nas złożony.

Zmieniony program podróży apostolskiej Pawła

12
Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w
prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej,
lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was.

13
Nie piszemy wam bowiem czegoś innego niż to, coście czytali i coście
zrozumieli. Mam nadzieję, że do końca będziecie nas rozumieć tak,
14
jak
już po części zostaliśmy przez was zrozumiani: mianowicie że w dzień Pana
naszego Jezusa ja będę waszą chlubą, tak jak i wy moją.
15
W tym
przeświadczeniu postanowiłem już wcześniej do was przybyć – byście dostąpili
powtórnej łaski -
16
a następnie udać się od was do Macedonii i z Macedonii
znów przyjść do was po to, byście mnie wyprawili w podróż do Judei.
17
Czyż
więc poczynałem sobie lekkomyślnie, wszystko to zamierzając? Albo układając
to, czym postanawiał według ciała w ten sposób, iżby “tak, tak” było u mnie
równocześnie “nie, nie”.
18
Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię,
nie ma równocześnie “tak” i “nie”.
19
Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego
głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie”, lecz dokonało
się w Nim “tak”.
20
Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są “tak”
w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze “Amen” Bogu na chwałę.
21

Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił,
jest Bóg.
22
On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w
sercach naszych.
23
A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko aby
was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu.
24
Nie żeby okazać nasze władztwo
nad wiarą wasza, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej; wiarą
bowiem stoicie.

Zostaw wpis