Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 12)

1
Jeżeli trzeba się chlubić – choć co prawda nie wypada – przejdę do widzeń
i objawień Pańskich.
2
Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu
laty – czy w ciele – nie wiem, czy poza ciałem – też nie wiem, Bóg to wie -
został porwany aż do trzeciego nieba.
3
I wiem, że ten człowiek – czy w
ciele, nie wiem, czy poza ciałem, <też nie wiem>, Bóg to wie -
4
został
porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi
powtarzać.
5
Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się
chlubił, chyba że z moich słabości.
6
Zresztą choćbym i chciał się chlubić,
nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak,
aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie
słyszy.
7
Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został
oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie
unosił pychą.
8
Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie,
9

lecz [Pan] mi powiedział: “Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości
się doskonali”. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby
zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
10
Dlatego mam upodobanie w moich
słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z
powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.
11

Oszalałem, a wyście mnie do tego zmusili! To wy powinniście wyrażać mi
uznanie. W niczym przecież nie byłem mniejszy od “wielkich apostołów”,
chociaż jestem niczym.

12
Dowody [mojego] apostolstwa okazały się pośród was przez wielką
cierpliwość, a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy.
13
O ile
otrzymaliście mniej niż pozostałe Kościoły? Chyba tylko o tyle, że nie byłem
wam ciężarem. Wybaczcie mi tę krzywdę!
14
Oto po raz trzeci zamierzam do was
przybyć, a nie będę was obciążał. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was
samych. Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majętności, lecz rodzice
dzieciom.
15
Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego
wydam za dusze wasze. Czyż więc, coraz bardziej was miłując, mniej będę
miłowany?
16
Zresztą niech będzie i tak: nie byłem dla was ciężarem, ale
będąc przebiegłym, zdobyłem was podstępem.
17
Czy może oszukałem was przez
kogoś spośród tych, których do was posłałem?
18
Prosiłem Tytusa i wysłałem z
nim brata. Czy Tytus was oszukał? Czyż nie postępowaliśmy w tym samym duchu?
Czy nie tymi samymi śladami?

Zbawienie Koryntian celem apostolskich zabiegów Pawła

19
Od dawna już sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. W obliczu
Boga w Chrystusie mówimy, a wszystko, najmilsi, ku zbawieniu waszemu.
20

Obawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym was
znaleźć, a i dla was okażę się takim, jakiego sobie nie życzycie. żeby
przypadkiem nie [było wśród was] sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego
współzawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia się, kłótni.
21
Oby mnie
ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, tak iżbym musiał opłakiwać wielu
spośród tych, którzy popełniali przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z
nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, której się dopuścili.

Zostaw wpis