Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 2)

1
Sam to sobie postanowiłem, by nie przychodzić do was ponownie w smutku.
2

Jeżeli ja was zasmucam, któż mi radość sprawi, jeśli nie ten, którego ja
zasmucam?
3
A napisałem to, aby nie doznać podwójnego smutku, gdy przybędę
do tych, od których winienem doznawać radości; zresztą jestem przeświadczony
co do was wszystkich, że moja radość jest także waszą radością.
4
Pisałem
bowiem do was będąc w wielkiej rozterce i ucisku serca, wśród wielu łez, nie
po to, aby was zasmucić, lecz żebyście wiedzieli, jak tym bardziej was
miłuję.
5
Jeżeli zaś ktoś smutek sprawił, to nie mnie, lecz po części – by
nie przesadzać – wam wszystkim.
6
Niech już takiemu wystarczy, kara,
wymierzona przez większość spośród was.
7
Raczej wypada teraz wybaczyć mu i
podtrzymać go na duchu, aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek.
8

Dlatego napominam was, abyście jego sprawę rozstrzygnęli z miłością.
9
W tym
też celu napisałem, aby was wypróbować i aby się przekonać, czy we wszystkim
jesteście posłuszni.
10
Komu zaś cokolwiek wybaczyliście, ja też [mu
wybaczam]. Co bowiem wybaczyłem, o ile coś wybaczyłem, uczyniłem to dla was
wobec Chrystusa,
11
ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są
nam znane.
12
Kiedy przybyłem do Troady, by głosić Ewangelię Chrystusa, a
bramy były mi otwarte w Panu,
13
duch mój nie zaznał spokoju, bo nie
spotkałem Tytusa, brata mojego. Pożegnałem się przeto i wyruszyłem do
Macedonii.

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO

Godność apostolskiego powołania

14
Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w
Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania.
15

Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy
dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie;
16
dla
jednych jest to zapach śmiercionośny – na śmierć, dla drugich zapach
ożywiający – na życie. A któż temu sprosta?
17
Nie jesteśmy bowiem jak
wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w
Chrystusie przed Bogiem.

Zostaw wpis