Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 6)

1
Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno
łaski Bożej.
2
Mówi bowiem [Pismo]:

W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie,
w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą.

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.
3
Nie dając nikomu
sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono <naszej> posługi,
4

okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród
utrapień, przeciwności i ucisków,
5
w chłostach , więzieniach, podczas
rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach,
6
przez czystość i
umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez [objawy] Ducha Świętego
i miłość nieobłudną,
7
przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż
sprawiedliwości zaczepny i obronny,
8
wśród czci i pohańbienia, przez dobrą
sławę i zniesławienie. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby
nieznani, a przecież dobrze znani,
9
niby umierający, a oto żyjemy, jakby
karceni, lecz nie uśmiercani,
10
jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby
ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a
posiadają wszystko.

Ostrzeżenia i wnioski

11
Usta nasze otwarły się do was, Koryntianie, rozszerzyło się nasze
serce.
12
Nie brak wam miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest
ciasno.
13
Odpłacając się nam w ten sam sposób, otwórzcie się i wy: jak do
swoich dzieci mówię.

14
Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na
wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego
światło z ciemnością?
15
Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub
wierzącego z niewiernym?
16
Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo
my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg:

Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

17
Przeto wyjdźcie spośród nich
i odłączcie się od nich, mówi Pan,
i nie tykajcie tego, co nieczyste,
a Ja was przyjmę

18
i będę wam Ojcem,
a wy będziecie moimi synami i córkami –
mówi Pan wszechmogący.

Zostaw wpis