Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Tesaloniczan (2 Tes 1)

Adres

1
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i
Panu Jezusie Chrystusie.
2
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana
Jezusa Chrystusa!

Dziękczynienie Apostoła

3
Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną,
bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje,

4
i to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy się wami z powodu waszej
cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach,
które znosicie.
5
Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego
jest uznanie was za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie.
6
Bo
przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was
uciskają,
7
a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się
Pan Jezus z aniołami swojej potęgi
8
w płomienistym ogniu, wymierzając karę
tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego
Jezusa.
9
Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza
Pańskiego i od potężnego majestatu Jego
10
w owym dniu, kiedy przyjdzie,
aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla
wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu.
11

Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego
wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn
[płynący z] wiary.
12
Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

Zostaw wpis