Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Tesaloniczan (2 Tes 3)

Zachęty i napomnienia

1
Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i
rozsławiło, podobnie jak jest pośród was,
2
abyśmy byli wybawieni od ludzi
przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę.
3
Wierny jest Pan,
który umocni was i ustrzeże od złego.
4
Co do was, ufamy w Panu, że to, co
nakazujemy, czynicie i będziecie czynić.
5
Niechaj Pan skieruje serca wasze
ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej!
6
Nakazujemy wam, bracia, w
imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który
postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od
nas.
7
Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy
wśród was niepokoju
8
ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale
pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was
nie być ciężarem.
9
Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby
dać wam samych siebie za przykład do naśladowania.
10
Albowiem gdy byliśmy u
was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je!
11

Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale
nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.
12
Tym przeto
nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze
spokojem, własny chleb jedli.
13
Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w
czynieniu dobrze!
14
Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie
zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził.
15
A nie uważajcie go
za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie!

Pozdrowienie pisane ręką Apostoła

16
A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki
sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi!
17
Pozdrowienie ręką moją -
Pawła. Ten znak jest w każdym liście: Tak piszę.
18
Łaska Pana naszego
Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi!

Zostaw wpis