Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Tymoteusza (2 Tm 2)

Trudzić się po żołniersku!

1
Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie
Jezusie, a to,
2
co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków,
przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i
innych.
3
Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz
Chrystusa Jezusa!
4
Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty
około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął.
5

Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy],
jeżeli walczył przepisowo.
6
Rolnik pracujący w znoju pierwszy powinien
korzystać z plonów.
7
Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we
wszystkim.
8
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On według
Ewangelii mojej powstał z martwych.
9
Dla niej znoszę niedolę aż do więzów
jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu.
10
Dlatego znoszę
wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w
Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą.
11
Nauka to zasługująca na
wiarę:
Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli,
wespół z Nim i żyć będziemy.

12
Jeśli trwamy w cierpliwości,
wespół z Nim też królować będziemy.
Jeśli się będziemy Go zapierali,
to i On nas się zaprze.

13
Jeśli my odmawiamy wierności,
On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

Jak walczyć z szerzącymi herezje?

14
To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie
walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda, [wyjdzie tylko] na zgubę
słuchaczy.
15
Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania
pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.
16

Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą
się zbliżać ku bezbożności,
17
a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć
wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos,
18
którzy odpadli od prawdy,
mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.
19

A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć:

Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz:
Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.

20
Przecież w wielkim domu znajdują się naczynia nie tylko złote i
srebrne, lecz i drewniane, i gliniane: jedno do użytku zaszczytnego, a
drugie do niezaszczytnego.
21
Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego z
tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym
dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu.

Przymioty sługi Bożego

22
Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o
sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój – wraz z tymi, którzy wzywają Pana
czystym sercem.
23
Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań,
wiedząc, że rodzą one kłótnie.
24
A sługa Pana nie powinien się wdawać w
kłótnie, ale [ma] być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania,
zrównoważonym.
25
Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo
może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy
26
i może oprzytomnieją
i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę
tamtego.

Zostaw wpis