Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Tymoteusza (2 Tm 3)

Zapowiedź wielkiego odstępstwa

1
A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne.
2
Ludzie
bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni
rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi,
3
bez serca, bezlitośni, miotający
oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni,
4
zdrajcy,
zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga.
5
Będą okazywać pozór
pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń.
6
Z takich bowiem
są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki
obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju,
7
takie, co to
zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy.
8
Jak Jannes i
Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się
prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale
dalszego postępu nie osiągną:
9
bo ich bezmyślność będzie jawna dla
wszystkich, jak i tamtych jawna się stała.

Trwać w powołaniu!

10
Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń,
wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości,
11
prześladowań, cierpień, jakie
mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania
zniosłem – a ze wszystkich wyrwał mnie Pan!
12
I wszystkich, którzy chcą żyć
zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.
13
Tymczasem ludzie
źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i
[innych] w błąd wprowadzając.
14
Ty natomiast trwaj w tym, czego się
nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem
niemowlęcych znasz Pisma święte,
15
które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej
ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
16
Wszelkie Pismo od Boga
natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do
poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości -
17
aby człowiek Boży był
doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Zostaw wpis