Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List św. Piotra (2 P 1)

Adres

1
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki
sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę
równie godną czci jak i nasza:
2
Łaska wam i pokój niech będą udzielone
obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego!

Perspektywy rozwoju chrześcijańskiego życia

3
Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się
odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją
chwałą i doskonałością.
4
Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i
największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej
natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] żądzą na świecie.
5

Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej
cnotę, do cnoty poznanie,
6
do poznania powściągliwość, do powściągliwości
cierpliwość, do cierpliwości pobożność,
7
do pobożności przyjaźń braterską,
do przyjaźni braterskiej zaś miłość.
8
Gdy bowiem będziecie je mieli i to w
obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
9
Komu bowiem ich brak, jest ślepym -
krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów.
10

Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i
wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy.
11
W ten sposób szeroko
będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy,
Jezusa Chrystusa.

Nauczanie o paruzji i jej pewność

12
Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi
jesteście i umocnieni w obecnej [wśród was] prawdzie.
13
Uważam zaś za
słuszne pobudzić waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie,
14
bo wiem, że
bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak to nawet Pan nasz Jezus Chrystus
dał mi poznać.
15
Starać się zaś będę, abyście zawsze mieli sposobność po
moim odejściu o tym sobie przypominać.
16
Nie za wymyślonymi bowiem mitami
postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego
Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliśmy] jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

17
Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł
od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie.
18
I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim
razem byliśmy na górze świętej.
19
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a
dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która
świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w
waszych sercach.
20
To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne
proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia.
21
Nie z woli bowiem
ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym
mówili <od> Boga święci ludzie.

Zostaw wpis