Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List św. Piotra (2 P 2)

Szydercy

1
Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was
będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą
się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
2
A
wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona
bluźnierstwami;
3
dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was
sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich
nie śpi.
4
Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale
wydał [ich] do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd;
5

jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał
sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych;
6
także
miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na zagładę dając przykład
[kary] tym, którzy będą żyli bezbożnie,
7
ale wyrwał sprawiedliwego Lota,
który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących
się z Bożym prawem -
8
sprawiedliwy bowiem mieszkając wśród nich z dnia na
dzień duszę swą sprawiedliwą miał umęczoną przeciwnymi Prawu czynami, które
widział i o których słyszał -
9
to wie Pan, jak pobożnych wyrwać z
doświadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachować na ukaranie w dzień sądu,

10
przede wszystkim zaś tych, którzy idą za ciałem w nieczystej żądzy i
pogardę okazują Władzy, zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahają się
przed wypowiadaniem bluźnierstw na “Chwały”.
11
Tymczasem aniołowie,
których siła i potęga jest większa, nie wnoszą przeciwko nim przed Pana
przeklinającego wyroku potępienia.
12
Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta,
przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa na
to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie jak one,
13

otrzymując karę jako zapłatę za niesprawiedliwość. Za przyjemność uważają
rozpustę uprawianą za dnia, jako zakały i plugawcy pławią się w swych
uciechach, gdy z wami są przy stole.
14
Oczy mają pełne kobiety
cudzołożnej, oczy nie przestające grzeszyć, uwodzą oni dusze nieutwierdzone.
Mają serca wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.
15
Opuszczając
prawą drogę zbłądzili, a poszli drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował
zapłatę niesprawiedliwości,
16
ale został skarcony za swoje przestępstwo;
juczne bydlę, pozbawione mowy, przemówiwszy ludzkim głosem powstrzymało
głupotę proroka.
17
Ci są źródłami bez wody i obłokami wichrem pędzonymi,
których czeka mrok ciemności.
18
Wypowiadając bowiem słowa wyniosłe a
próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą tych, którzy zbyt mało odsuwają
się od postępujących w błędzie.
19
Wolność im głoszą, a sami są
niewolnikami zepsucia. Komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik.

20
Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy,
Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to
koniec ich jest gorszy od początków.
21
Lepiej bowiem byłoby im nie znać
drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im
świętego przykazania.
22
Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi
przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta – do
kałuży błota.

Zostaw wpis