Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 11)

Św. Piotr wyjaśnia sprawę Korneliusza

1
Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również
poganie przyjęli słowo Boże.
2
Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy
byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki.
3
“Wszedłeś do ludzi
nieobrzezanych – mówili – i jadłeś z nimi”.
4
Piotr więc zaczął wyjaśniać im
po kolei:
5
“Modliłem się – mówił – w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem
jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema
końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie.
6
Przyglądając mu się
uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie płazy i ptaki
powietrzne.
7
Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: “Zabijaj, Piotrze, i
jedz!”
8
Odpowiedziałem: “O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego
skażonego lub nieczystego”.
9
Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi:
10

“Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”. Powtórzyło się to trzy razy
i wszystko zostało wzięte znowu do nieba.
11
Zaraz potem trzech ludzi,
wysłanych do mnie z Cezarei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy.
12

Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też
tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka.
13
On nam
opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł:
“Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem!
14
On cię pouczy, jak
zbawisz siebie i cały swój dom”.
15
Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty
zstąpił na nich, jak na nas na początku.
16
Przypomniałem sobie wtedy słowa,
które wypowiedział Pan: “Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie
Duchem Świętym”.
17
Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam,
którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać
się Bogu?”
18
Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: “A więc i
poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli”.

Początki chrześcijaństwa w Antiochii Syryjskiej

19
Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu
Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo
samym tylko Żydom.
20
Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to
po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą
Nowinę o Panu Jezusie.
21
A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba
uwierzyła i nawróciła się do Pana.

22
Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do
Antiochii Barnabę.
23
Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej,
ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu;
24

był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano
wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana.
25
Udał się też do Tarsu, aby
odszukać Szawła.
26
A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez
cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W
Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

27
W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy.
28

Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia Ducha, że na całej
ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza.
29
Uczniowie
postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z pomocą braciom,
mieszkającym w Judei.
30
Tak też zrobili, wysyłając [jałmużnę] starszym
przez Barnabę i Szawła.

Zostaw wpis