Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 12)

PRZEŚLADOWANIE WSZCZĘTE PRZEZ HERODA AGRYPPĘ

Pojmanie św. Piotra

1
W tym także czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków
Kościoła.
2
Ściął mieczem Jakuba, brata Jana,
3
a gdy spostrzegł, że to
spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników.
4
Kiedy
go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po
czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.

Cudowne uwolnienie z więzienia

5
Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego
nieustannie do Boga.
6
W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty
podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą
strzegli więzienia.
7
Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w
celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: “Wstań szybko!”
Równocześnie z rąk [Piotra] opadły kajdany.
8
“Przepasz się i włóż
sandały!” – powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: “Narzuć
płaszcz i chodź za mną!”

9
Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł,
jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie.
10
Minęli pierwszą i
drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła
się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł
odstąpił od niego.
11
Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: “Teraz wiem
na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego
wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi”.

12
Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego
Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie.
13
Kiedy zakołatał do drzwi
wejściowych, nadbiegła dziewczyna imieniem Rode i nasłuchiwała.
14
Poznała
głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła powiedzieć, że
Piotr stoi przed bramą.
15
“Bredzisz” – powiedzieli jej. Ona jednak upierała
się przy swoim.
16
“To jest jego anioł” – mówili. A Piotr kołatał dalej.

17
Kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli i zdumieli się. On zaś nakazał im
ręką milczenie, opowiedział, jak to Pan wyprowadził go z więzienia, i rzekł:
“Donieście o tym Jakubowi i braciom!”. I udał się gdzie indziej.

Koniec Heroda Agryppy I

18
A gdy nastał dzień, powstało niemałe zamieszanie wśród żołnierzy z
powodu tego, co się stało z Piotrem.
19
Herod poszukiwał go, a gdy go nie
znalazł, przesłuchał strażników i kazał ich ukarać śmiercią. Sam zaś udał
się z Judei do Cezarei i tam się zatrzymał.
20
Gniewał się bardzo na
mieszkańców Tyru i Sydonu. Lecz oni razem przybyli do niego, pozyskali
Blasta, podkomorzego królewskiego, i prosili o pokój, ponieważ sprowadzali
żywność z kraju króla.
21
W oznaczonym dniu Herod ubrany w szaty królewskie
zasiadł na tronie i miał do nich mowę.
22
A lud wołał: “To głos boga, a nie
człowieka!”
23
Natychmiast poraził go anioł Pański za to, że nie oddał czci
Bogu. I wyzionął ducha, stoczony przez robactwo.

24
A słowo Pańskie rozszerzało się i rosło.
25
Barnaba i Szaweł,
wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy zabierając z sobą Jana,
zwanego Markiem.

Zostaw wpis