Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 18)

Początki Kościoła w Koryncie

1
Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
2
Znalazł tam pewnego Żyda,
imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z
Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do
nich,
3
a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował;
zajmowali się wyrobem namiotów.
4
A co szabat rozprawiał w synagodze i
przekonywał tak Żydów, jak i Greków.
5
Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z
Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus
jest Mesjaszem.
6
A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i
powiedział do nich: “Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej
chwili pójdę do pogan”.

7
Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego “czciciela Boga”, imieniem
Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi.
8
Przełożony synagogi,
Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich
uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest.
9
W nocy Pan przemówił do Pawła w
widzeniu: “Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz,
10
bo Ja jestem z
tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele
ludu mam w tym mieście”.
11
Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i
sześć miesięcy.

Przed sądem Galliona

12
Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili
przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd.
13
Powiedzieli: “Ten namawia
ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem”.
14
Gdy Paweł miał już usta
otworzyć, Gallio przemówił do Żydów: “Gdyby tu chodziło o jakieś
przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy,
15
ale gdy
spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami! Ja nie
chcę być sędzią w tych sprawach”.
16
I wypędził ich z sądu.
17
A wszyscy
<Grecy>, schwyciwszy przewodniczącego synagogi, Sostenesa, bili go przed
sądem, lecz Galliona nic to nie obchodziło.

Przez Efez, Jerozolimę do Antiochii

18
Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z
braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach
ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.
19
Następnie przybyli do Efezu i tam
ich zostawił. Sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami,
20
a gdy go
prosili, aby pozostał dłużej, nie zgodził się,
21
ale żegnając się z nimi,
powiedział: “Wrócę do was, jeżeli Bóg zechce”. I odpłynął z Efezu.
22
Po
przybyciu do Cezarei udał się do Jerozolimy. I pozdrowiwszy [tamtejszy]
Kościół, zeszedł do Antiochii.

TRZECIA WYPRAWA MISYJNA

23
Zabawił tam pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką
i Frygię, umacniając wszystkich uczniów.

Działalność Apollosa

24
Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i
znający świetnie Pisma przybył do Efezu.
25
Znał on już drogę Pańską,
przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa,
znając tylko chrzest Janowy.
26
Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze.
Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu
dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list
do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli.
27
Gdy przybył, pomagał bardzo za
łaską [Bożą] tym, co uwierzyli.
28
Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów,
wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem.

Zostaw wpis