Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 25)

Przed trybunałem Festusa Paweł odwołuje się do Cezara

1
Po trzech dniach od objęcia urzędowania w prowincji udał się Festus z
Cezarei do Jerozolimy.
2
Arcykapłani i najznakomitsi Żydzi wnieśli do niego
skargę przeciwko Pawłowi i prosili usilnie
3
o ustępstwo, ze szkodą dla
Pawła, aby kazał go przysłać do Jerozolimy. Przygotowali bowiem zasadzkę,
aby go zgładzić w drodze.
4
Ale Festus odpowiedział, że Paweł znajduje się
pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam wyruszy:
5
“Niech więc
pełnomocnicy wasi – rzekł – udadzą się razem ze mną i niechże go oskarżą,
jeśli ten człowiek popełnił coś złego”.

6
Spędziwszy wśród nich nie więcej jak osiem lub dziesięć dni, udał się
do Cezarei. Następnego dnia zasiadłszy do sprawowania sądu kazał
przyprowadzić Pawła.
7
Kiedy ten przyszedł, otoczyli go Żydzi przybyli z
Jerozolimy i stawiali wiele ciężkich zarzutów, których nie mogli udowodnić.

8
Paweł bronił się: “Nie wykroczyłem w niczym ani przeciwko Prawu
Żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko Cezarowi”.
9
Festus,
chcąc zrobić Żydom ustępstwo, odpowiedział Pawłowi: “Czy chcesz się udać do
Jerozolimy i tam odpowiadać w tej sprawie przede mną?”
10
“Stoję przed sądem
Cezara – odpowiedział Paweł – i przed nim należy mnie sądzić. Żydom nic nie
zawiniłem, o czym ty wiesz doskonale.
11
Jeżeli zawiniłem i popełniłem coś
podpadającego pod karę śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie
zrobiłem nic z tego, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie im wydać.
Odwołuję się do Cezara!”
12
Wtedy Festus porozumiał się z radą i
odpowiedział: “Odwołałeś się do Cezara – do Cezara się udasz”.

Przed Herodem Agryppą II

13
Po upływie kilku dni król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei
powitać Festusa.
14
Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił
królowi sprawę Pawła: “Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka -
powiedział.
15
Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi Żydowscy
wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego.
16

Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na
śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał
możności bronienia się przed zarzutami.
17
A kiedy przybyli tutaj bez żadnej
zwłoki, sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego
człowieka.
18
Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o
przestępstwa, które podejrzewałem.
19
Mieli z nim tylko spory o ich
wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje.
20

Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do
Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach.
21
Ponieważ Paweł
zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie
odeślę do Najdostojniejszego”.
22
“Chciałbym i ja posłuchać tego człowieka”
- [powiedział] Agryppa do Festusa. [A on] odpowiedział: “Jutro go
usłyszysz”.

23
Kiedy nazajutrz Agryppa i Berenike przybyli z wielką okazałością i
weszli do sali posłuchań wraz z trybunami i najwybitniejszymi obywatelami
miasta, na rozkaz Festusa wprowadzono Pawła.
24
“Królu Agryppo – przemówił
Festus – i wszyscy tutaj obecni! Widzicie tego, z powodu którego nachodziło
mnie mnóstwo Żydów zarówno w Jerozolimie, jak tutaj, wołając, że nie
powinien on żyć dłużej.
25
Lecz ja się przekonałem, że on nie popełnił nic
podpadającego pod karę śmierci. A kiedy odwołał się do Najdostojniejszego,
postanowiłem go odesłać.
26
Nie mogę jednak napisać władcy nic pewnego w
jego sprawie, dlatego stawiłem go przed wami, a zwłaszcza przed tobą, królu
Agryppo, abym po przesłuchaniu miał co napisać.
27
Bo wydaje mi się
nierozsądne posyłać więźnia bez podania stawianych mu zarzutów”.

Zostaw wpis