Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 6)

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA

Ustanowienie Siedmiu

1
Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać
przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano
ich wdowy.
2
“Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a
obsługiwali stoły” – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów.
3

“Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się
dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie.
4
My zaś
oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”.
5
Spodobały się te słowa
wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego,
Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z
Antiochii.
6
Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich
ręce.
7
A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w
Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

Wystąpienie św. Szczepana

8
Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.
9

Niektórzy zaś z synagogi, zwanej [synagogą] Libertynów i Cyrenejczyków, i
Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili
do rozprawy ze Szczepanem.
10
Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi,
z którego [natchnienia] przemawiał.
11
Podstawili więc ludzi, którzy
zeznali: “Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i
Bogu”.
12
W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie.
Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn.
13
Tam postawili
fałszywych świadków, którzy zeznali: “Ten człowiek nie przestaje mówić
przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu.
14
Bo słyszeliśmy, jak
mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które
nam Mojżesz przekazał”.
15
A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie,
przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła.

Zostaw wpis