Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 8)

1
Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go.

Prześladowanie Kościoła jerozolimskiego

Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim.
Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i
Samarii.
2
Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem.
3
A
Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i
wtrącał do więzienia.

Działalność Filipa w Samarii

4
Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo.
5
Filip przybył
do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.
6
Tłumy słuchały z uwagą i
skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił.
7
Z wielu
bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też
sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych.
8
Wielka radość zapanowała
w tym mieście.

9
Pewien człowiek, imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną
magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii i twierdził, że jest kimś
niezwykłym.
10
Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego: “Ten
jest wielką mocą Bożą” – mówili.
11
A liczyli się z nim dlatego, że już od
dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami.
12

Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o
imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali
chrzest.
13
Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest,
towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych
cudów i znaków.

Apostołowie Piotr i Jan w Samarii

14
Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria
przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana,
15
którzy przyszli i
modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
16
Bo na żadnego z
nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
17

Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha
Świętego.
18
Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez wkładanie rąk
udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze.
19
“Dajcie i mnie tę
władzę – powiedział – aby każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha
Świętego”.
20
“Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą – odpowiedział
mu Piotr – gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze.
21
Nie masz
żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga.
22

Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar.

23
Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości”.
24
A Szymon
odpowiedział: “Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego,
coście powiedzieli”.

Filip nawraca dworzanina etiopskiego

25
Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się w drogę
powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich.

26
“Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do
Gazy: jest ona pusta” – powiedział anioł Pański do Filipa.
27
A on poszedł.
Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski
urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem,
28

i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza.
29
“Podejdź i przyłącz
się do tego wozu!” – powiedział Duch do Filipa.
30
Gdy Filip podbiegł,
usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: “Czy rozumiesz, co czytasz?” -
zapytał.
31
A tamten odpowiedział: “Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt
nie wyjaśni?” I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.
32
A czytał
ten urywek Pisma:

Prowadzą Go jak owcę na rzeź,
i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą,
tak On nie otwiera ust swoich.

33
W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności.
Któż zdoła opisać ród Jego?
Bo Jego życie zabiorą z ziemi.

34
“Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?” – zapytał
Filipa dworzanin.
35
A Filip wychodząc z tego [tekstu] Pisma opowiedział mu
Dobrą Nowinę o Jezusie.
36
W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: “Oto
woda – powiedział dworzanin – cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?” (
37

)
38
I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I
ochrzcił go.
39
A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin
już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą.
40
A Filip
znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do
Cezarei.

Zostaw wpis