Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 10)

Dobry Pasterz

1
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę,
ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem.
2
Kto jednak
wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
3
Temu otwiera odźwierny, a owce
słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
4
A
kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim,
ponieważ głos jego znają.
5
Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać
od niego, bo nie znają głosu obcych”.
6
Tę przypowieść opowiedział im Jezus,
lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

7
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Ja jestem bramą owiec.
8
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są
złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.
9
Ja jestem bramą.
Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i
znajdzie paszę.
10
Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i
niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w
obfitości.

11
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.

12
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są
własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je
porywa i rozprasza;
13
<najemnik ucieka> dlatego, że jest najemnikiem i nie
zależy mu na owcach.
14
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znają,
15
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje
oddaję za owce.
16
Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te
muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia,
jeden pasterz.
17
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby
je [potem] znów odzyskać.
18
Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je
oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem
od mojego Ojca”. -
19
I znów nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu
tych słów.
20
Wielu spośród nich mówiło: “On jest opętany przez złego ducha
i odchodzi od zmysłów. Czemu Go słuchacie?”
21
Inni mówili: “To nie są słowa
opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomym?”

PODCZAS UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI

Chrystus – jedno z Ojcem

22
Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni.
Było to w zimie.
23
Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
24

Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: “Dokąd będziesz nas trzymał w
niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!”
25
Rzekł do
nich Jezus: “Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w
imię mojego Ojca, świadczą o Mnie.
26
Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście
z moich owiec.
27
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za
Mną
28
i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie
ich z mojej ręki.
29
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
30
Ja i Ojciec
jedno jesteśmy”.

31
I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować.
32
Odpowiedział
im Jezus: “Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który
z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?”
33
Odpowiedzieli Mu Żydzi: “Nie
chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc
człowiekiem uważasz siebie za Boga”.
34
Odpowiedział im Jezus: “Czyż nie
napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?
35
Jeżeli [Pismo]
nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można
odrzucić -
36
to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na
świat, mówicie: “Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: “Jestem Synem Bożym?”

37
Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie!
38
Jeżeli
jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom,
abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.
39
I
znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk.

W Zajordaniu

40
I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio
udzielał chrztu, i tam przebywał.
41
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan
wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim
powiedział, było prawdą.
42
I wielu tam w Niego uwierzyło.

Zostaw wpis