Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 13)

OSTATNIA WIECZERZA

Miłość i pokora Syna Bożego

1
Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina
przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca
ich umiłował.
2
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza
Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać,
3
wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w
ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie,
4
wstał od wieczerzy i złożył
szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał.
5
Potem nalał wody do
miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był
przepasany.
6
Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: “Panie,
Ty chcesz mi umyć nogi?”
7
Jezus mu odpowiedział: “Tego, co Ja czynię, ty
teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział”.
8
Rzekł do Niego
Piotr: “Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus:
“Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”.
9
Rzekł do Niego
Szymon Piotr: “Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!”.
10

Powiedział do niego Jezus: “Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo
cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”.
11
Wiedział
bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: “Nie wszyscy jesteście czyści”.

12
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy
stole, rzekł do nich: “Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?
13
Wy Mnie
nazywacie “Nauczycielem” i “Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem.
14

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie
nawzajem umywać nogi.
15
Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak
czynili, jak Ja wam uczyniłem.
16
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa
nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.
17

Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
18

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz [potrzeba], aby
się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją
piętę.
19
Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się
stanie, uwierzyli, że JA JESTEM.
20
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto
przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje,
przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.

Ujawnienie zdrajcy

21
To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył:
“Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi”.
22
Spoglądali
uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
23
Jeden z uczniów Jego -
ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi.
24
Jemu to dał znak
Szymon Piotr i rzekł do niego: “Kto to jest? O kim mówi?”
25
Ten oparł się
zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: “Panie, kto to jest?”
26
Jezus
odparł: “To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu”.
Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona
Iskarioty
27
A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś
rzekł do niego: “Co chcesz czynić, czyń prędzej!”.
28
Nikt jednak z
biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział.
29
Ponieważ Judasz
miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego:
“Zakup, czego nam potrzeba na święto”, albo żeby dał coś ubogim.
30
A on po
spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł. A była noc.

MOWA POŻEGNALNA

Wobec bliskiego rozstania

31
Po jego wyjściu rzekł Jezus: “Syn Człowieczy został teraz otoczony
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.
32
Jeżeli Bóg został w Nim
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go
chwałą otoczy.
33
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie
szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja
idę, wy pójść nie możecie.
34
Przykazanie nowe daję wam, abyście się
wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się
miłowali wzajemnie.
35
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali”.

Dialog z Piotrem

36
Rzekł do Niego Szymon Piotr: “Panie, dokąd idziesz?” Odpowiedział mu
Jezus: “Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później
pójdziesz”.
37
Powiedział Mu Piotr: “Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za
Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”.
38
Odpowiedział Jezus: “Życie swoje
oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty
trzy razy się Mnie wyprzesz.

Zostaw wpis