Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 14)

Do domu Ojca

1
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!
2

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam
powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
3
A gdy odejdę i
przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i
wy byli tam, gdzie Ja jestem.
4
Znacie drogę, dokąd Ja idę”.
5
Odezwał się
do Niego Tomasz: “Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać
drogę?”
6
Odpowiedział mu Jezus: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt
nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
7
Gdybyście Mnie
poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i
zobaczyliście”.
8
Rzekł do Niego Filip: “Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy”.
9
Odpowiedział mu Jezus: “Filipie, tak długo jestem z wami, a
jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.
Dlaczego więc mówisz: “Pokaż nam Ojca?”
10
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w
Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od
siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
11
Wierzcie
Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie
przynajmniej ze względu na same dzieła!
12
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję,
owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
13
A o cokolwiek
prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w
Synu.
14
O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Zapowiedź Pocieszyciela

15
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
16
Ja
zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze -
17
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie
widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

18
Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.
19
Jeszcze chwila, a świat
nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć
będziecie.
20
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i
Ja w was.

Miłość objawiona

21
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie
miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i
objawię mu siebie”.
22
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: “Panie, cóż
się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?”
23
W odpowiedzi rzekł do
niego Jezus: “Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.
24
Kto
Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

Posłannictwo Ducha. Pokój

25
To wam powiedziałem przebywając wśród was.
26
A Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
27
Pokój zostawiam wam,
pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie
trwoży serce wasze ani się lęka!
28
Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście
się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
29
A teraz
powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to
stanie.
30
Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego
świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.
31
Ale niech świat się dowie,
że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy
stąd!

Zostaw wpis