Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 15)

Zjednoczenie z Chrystusem

1
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go]
uprawia.
2
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a
każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.
3
Wy
już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
4
Wytrwajcie
we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić
owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy,
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
5
Ja jestem krzewem winnym, wy -
latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
6
Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca
do ognia, i płonie.
7
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,
poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
8
Ojciec mój przez to
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
9

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości
mojej!
10
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w
miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego
miłości.
11
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość
wasza była pełna.

Prawa przyjaźni z Chrystusem

12
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem.
13
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich.
14
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli
czynicie to, co wam przykazuję.
15
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie
wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
16
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja
was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by
owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w
imię moje.
17
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Nienawiść świata. Świadectwo Ducha Świętego

18
Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.

19
Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale
ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata,
dlatego was świat nienawidzi.
20
Pamiętajcie na słowo, które do was
powiedziałem: “Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie
prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i
wasze będą zachowywać.
21
Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego
imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.
22
Gdybym nie przyszedł i nie
mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia
dla swego grzechu.
23
Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.
24

Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie
mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i
Ojca mego.
25
Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich
Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.

26
Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.
27
Ale wy też
świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Zostaw wpis