Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 16)

Przestroga

1
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.
2
Wyłączą was z
synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie
sądził, że oddaje cześć Bogu.
3
Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca,
ani Mnie.
4
Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich
godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie
powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami.

Sąd Ducha Świętego

5
Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie:
“Dokąd idziesz?”
6
Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam
serce.
7
Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście.
Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę,
poślę Go do was.
8
On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o
sprawiedliwości i o sądzie.
9
O grzechu – bo nie wierzą we Mnie;
10
o
sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;
11
wreszcie o
sądzie – bo władca tego świata został osądzony.
12
Jeszcze wiele mam wam do
powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie.
13
Gdy zaś przyjdzie
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy
przyszłe.
14
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

15
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego
weźmie i wam objawi.

Zapowiedź powtórnego przyjścia

16
Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a
ujrzycie Mnie”.
17
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: “Co
to znaczy, co nam mówi: “Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu
chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: “Idę do Ojca?”"
18
Powiedzieli więc: “Co
znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi”.
19
Jezus
poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: “Pytacie się jeden drugiego o
to, że powiedziałem: “Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila,
a ujrzycie Mnie?”
20
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i
zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek
wasz zamieni się w radość.
21
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo
przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z
powodu radości, że się człowiek narodził na świat.
22
Także i wy teraz
doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a
radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.
23
W owym zaś dniu o nic Mnie nie
będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście
prosili Ojca, da wam w imię moje.
24
Do tej pory o nic nie prosiliście w
imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

25
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina,
kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie
oznajmię wam o Ojcu.
26
W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie
mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami.
27
Albowiem Ojciec sam was
miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
28

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do
Ojca”.
29
Rzekli uczniowie Jego: “Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie
opowiadasz żadnej przypowieści.
30
Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie
trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś”.
31

Odpowiedział im Jezus: “Teraz wierzycie?
32
Oto nadchodzi godzina, a nawet
już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie
samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
33
To wam
powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale
miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”.

Zostaw wpis