Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 17)

MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA

W obliczu dokonanego dzieła

1
To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: “Ojcze, nadeszła
godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył
2
i aby mocą
władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne
wszystkim tym, których Mu dałeś.
3
A to jest życie wieczne: aby znali
Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa
Chrystusa.
4
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem
dzieło, które Mi dałeś do wykonania.
5
A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u
siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.

Prośba za uczniów

6
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli
i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje.
7
Teraz poznali, że
wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie.
8
Słowa bowiem, które Mi
powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od
Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
9
Ja za nimi proszę,
nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.
10
Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem
otoczony chwałą.
11
Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na
świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu,
które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
12
Dopóki z nimi byłem,
zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z
nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.
13
Ale
teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość
mieli w sobie w całej pełni.
14
Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich
znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
15
Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.
16
Oni
nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
17
Uświęć ich w prawdzie.
Słowo Twoje jest prawdą.
18
Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na
świat posłałem.
19
A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni
byli uświęceni w prawdzie.

Prośba za przyszły Kościół

20
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą
wierzyć we Mnie;
21
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a
Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie
posłał.
22
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili
jedno, tak jak My jedno stanowimy.
23
Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak
zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
24
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi
dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi
dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
25
Ojcze sprawiedliwy!
Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie
posłał.
26
Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą
Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Zostaw wpis