Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 18)

JEZUS W OGRÓJCU

Pojmanie

1
To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam
ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie.
2
Także i Judasz, który Go
wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.

3
Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów,
przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią.
4
A Jezus wiedząc o
wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich:
“Kogo szukacie?”
5
Odpowiedzieli Mu: “Jezusa z Nazaretu”. Rzekł do nich
Jezus: “Ja jestem”. Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi.
6

Skoro więc rzekł do nich: “Ja jestem”, cofnęli się i upadli na ziemię.
7

Powtórnie ich zapytał: “Kogo szukacie?” Oni zaś powiedzieli: “Jezusa z
Nazaretu”.
8
Jezus odrzekł: “Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc
Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść!”
9
Stało się tak, aby się wypełniło
słowo, które wypowiedział: “Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi
dałeś”.
10
Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył
sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos.
11

Na to rzekł Jezus do Piotra: “Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić
kielicha, który Mi podał Ojciec?”

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI

Przed Annaszem. Zaparcie się Piotra

12
Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali
Jezusa, związali Go
13
i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem
teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański.
14
Właśnie
Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród.

15
A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten
był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec
arcykapłana,
16
podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz.
Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i
wprowadził Piotra do środka.
17
A służąca odźwierna rzekła do Piotra: “Czy
może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?” On odpowiedział:
“Nie jestem”.
18
A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy
ognisko stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się
[przy ogniu].

19
Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę.
20

Jezus mu odpowiedział: “Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze
w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś
nie uczyłem niczego.
21
Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli,
co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem”.
22
Gdy to powiedział, jeden
ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: “Tak odpowiadasz
arcykapłanowi?”
23
Odrzekł mu Jezus: “Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co
było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?”
24
Następnie Annasz
wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.

25
A Szymon Piotr stał i grzał się [przy ogniu]. Powiedzieli wówczas do
niego: “Czy i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów?” On zaprzeczył mówiąc:
“Nie jestem”.
26
Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr
odciął ucho, rzekł: “Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie?”
27

Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał.

Przed Piłatem

28
Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym
rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz
aby móc spożyć Paschę.
29
Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i
rzekł: “Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?”
30
W odpowiedzi
rzekli do niego: “Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobie”.
31

Piłat więc rzekł do nich: “Weźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa!”
Odpowiedzieli mu Żydzi: “Nam nie wolno nikogo zabić”.
32
Tak miało się
spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.

Przesłuchanie

33
Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa
rzekł do Niego: “Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?”
34
Jezus odpowiedział:
“Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”
35
Piłat
odparł: “Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś
uczynił?”
36
Odpowiedział Jezus: “Królestwo moje nie jest z tego świata.
Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie
został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.
37
Piłat zatem
powiedział do Niego: “A więc jesteś królem?” Odpowiedział Jezus: “Tak,
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
38

Rzekł do Niego Piłat: “Cóż to jest prawda?” To powiedziawszy wyszedł
powtórnie do Żydów i rzekł do nich: “Ja nie znajduję w Nim żadnej winy.
39

Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy
zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?”
40
Oni zaś powtórnie
zawołali: “Nie tego, lecz Barabasza!” A Barabasz był zbrodniarzem.

Zostaw wpis